Organizační část > Evidenční a dokumentační práce 

Souhrnná zpráva o povodni

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Z každé povodně se zpracovává Souhrnná zpráva o průběhu povodně (§76 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve zprávě jsou uvedena všechna důležitá data o povodni. Především začátky a konce jednotlivých akcí, které povodňová komise organizovala, souhrn škod na majetku, mapa se zákresem zaplaveného území, kopie důležité foto a video dokumentace. Doporučení k odstranění škod a následků po povodni, návrhy na zlepšení apod.

 

 

Soubor: c12-zprava.htm