Titulní list

Úvod  Začátek  Další   Tisk této stránky

logo_opzp

Povodňový plán obce Předměřice nad Jizerou

Obec:

Předměřice nad Jizerou

Obec s rozšířenou působností:

Mladá Boleslav

Kraj:

Středočeský

Příslušný vodoprávní úřad:

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění vydal:

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí

Podpis: Ing. Jan Jihlavec

Dne: 03.05.2012, č.j. ŽP.230-9398/2012

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 14.9.2012

 

 

ČHMÚ: počasí (SIVS), radarová data, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

 

 

Soubor: a-titulni_list.htm