Titulní list 

Aktualizace povodňového plánu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Záznamy o provedené aktualizaci:

Organizační část:

č.

Předmět aktualizace

Zpracoval

Datum

Podpis zpracovatele

 

 

 

 

 

Dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, pro provoz minimálně 1 x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení.
Revizi provádí Obecní úřad Předměřice nad Jizerou. Revize nepodléhá dalšímu schválení.

Věcná část:

č.

Předmět aktualizace

Zpracoval

Datum

Podpis zpracovatele

 

 

 

 

 

Dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, provádí se při výrazných změnách, s komentářem změn.
Revizi provádí Obecní úřad Předměřice nad Jizerou.

 

Soupis změn

č.

Kapitola

Část

Podstata změny

 

 

 

 

 

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

Označení verze:

Datum vydání:

Popis úprav:

Zpracoval

1.0.3

13.10.2011

Doplnění odkazu na související dokumenty

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

1.0.2

29.9.2011

Finální verze

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

1.0.1

26.9.2011

Oprava podle připomínek

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

1.0.0

25.9.2011

Pracovní verze k připomínkám

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

 

 

 

Soubor: a-aktualizace.htm