Titulní list 

Digitální verze povodňového plánu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Textová část digitálního povodňového plánu byla zpracována z původních podkladů ve formátu DOC (texty). Údaje, které to umožňují, byly lokalizovány na mapě a převedeny do databází Povodňového informačního systému (POVIS). Údaje aktualizované v tomto systému je nutné pravidelně synchronizovat s lokálně instalovanými databázemi povodňového plánu (viz Export dat).

V odkazech v tabulce hlásných profilů a v dalších složkách pro přílohy (evidenční listy hlásných profilů, měrné křivky, fotodokumentace a další) jsou texty publikované ve formátu PDF. Jejich aktualizaci proveďte nahrazením novým souborem stejného názvu.

Pro správné zobrazení souborů PDF je nutné nainstalovat program Adobe Reader (zdarma).

 

 

Soubor: a-dpp-soubory.htm