Titulní list 

Autoři

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Zpracoval:

Benčeková Věra
OÚ, Předměřice na Jizerou 132, 294 74 Předměřice nad Jizerou

datum zpracování:

...

Aktualizace:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

datum aktualizace textové části:

24.09.2011

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum poslední aktualizace příloh (POVIS):

je označeno samostatně u každé tabulky

Datum vydání digitální verze:

 

13.10.2011

 

 

 

Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí

© Český úřad zeměměřický a katastrální

© Český statistický úřad

 

© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.

 

© Ředitelství silnic a dálnic ČR

Aplikace Digitální povodňový plán je neprodejná. Jakékoliv další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.

 

Soubor: a-autor.htm