Tiráž

Úvod  Předchozí  Konec   Tisk této stránky

Vydal: Obecní úřad Předměřice nad Jizerou, Předměřice na Jizerou 132, 294 74 Předměřice nad Jizerou, 326313525
datum vydání verze 1.0.3: 13.10.2011.

Tato sestava byla generována s parametry:

Publikování:

VEŘEJNÉ

Umístění:

WEB - veřejně přístupný

Nastavení mapového serveru:

http://dpp.mb-net.cz/isapi.dll?

 

 

 

Zpracoval:

Benčeková Věra
OÚ, Předměřice na Jizerou 132, 294 74 Předměřice nad Jizerou

datum zpracování:

...

Aktualizace:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

datum aktualizace textové části:

24.09.2011

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum poslední aktualizace příloh (POVIS):

je označeno samostatně u každé tabulky

Datum vydání digitální verze:

 

13.10.2011

 

 


Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí

© Český úřad zeměměřický a katastrální

© Český statistický úřad


© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.


© Ředitelství silnic a dálnic ČR

EU_male_barva

Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

 

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz

 

Soubor: mdpp_tiraz.htm