Kontakty 

Důležité organizace

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

název

jméno

telefon

fax

e-mail / web

Obecní úřad Předměřice nad Jizerou - dbf
čp. 132, 29474 Předměřice nad Jizerou

 

326 313 525

326 313 525

info@predmericenadjizerou.cz
http://www.predmericenadjizerou.cz

starosta

Florian Klement, Ing

603 268 520
 

 

 

místostarosta

Bláha Miroslav

603 456 774
 

 

 

Organizace v databázi povodňového plánu

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

 

Ministerstva (POVIS)

Veřejná správa: krajské úřady, ORP, obce (ePUSA)

 

Hasičský záchranný sbor (POVIS)

Policie (POVIS)

Vojenská velitelství a úřady (POVIS)

 

Český hydrometeorologický ústav (POVIS)

Podniky povodí (POVIS)

Ostatní správci vodních toků (POVIS)

Státní plavební správa (POVIS)

Český rybářský svaz (POVIS)

 

Zdravotnictví (POVIS)

Česká inspekce životního prostředí (POVIS)

Hygienické stanice (POVIS)

Veterinární správa (POVIS)

Veterinární asanační podniky (POVIS)

 

Ubytování a stravování (POVIS)

Školy a školní jídelny (POVIS)

Správci nemovitostí (POVIS)

 

Rozvodné sítě (POVIS)

Telekomunikace (POVIS)

Správci vodovodů a kanalizací (POVIS)

Správa a údržba silnic (POVIS)

 

Dopravní služby (POVIS)

Technické služby (POVIS)

Odborné subjekty (POVIS)

 

 

 

Soubor: kontakty-subj.htm