Export dat pro povodňové plány 

Export pro ORP nebo obec

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Pokud potřebujete jiný rozsah dat a nevyhovuje vám grafický výběr nad mapou nebo výběr dotazem, můžete použít následující odkazy, do kterých místo zvýrazněných textů doplníte názvy ORP nebo obce, případně kódy podle číselníku ČSÚ, UIR nebo POVIS.

Seznam kódů ORP v dPP ČR

Seznam kódů krajů v dPP ČR

Poznámka: kromě kódů správních území podle celostátních číselníků ČSÚ a UIR jsou v databázích používány také interní kódy databáze Oracle (ID POVIS)

 
Soubory databází (DBF) po stažení umístěte do složky data/dpp ve vašem povodňovém plánu:

Evakuační místa:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=mapa&TS=eva_mista&QY=L[CSU_ORP]kód ORP (ČSÚ)

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=mapa&TS=eva_mista&QY=L[ORPDS]Název ORP

Hlásné profily:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=dbf&TS=hlas_prof&TMPL=HPD_1&QY=L[CSU_KOD_ORP]kód ORP (ČSÚ)

Místa ohrožení přívalovou (bleskovou) povodní mimo tok:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=obj_dpp&TS=blesk&QY=L[CSU_ORP]kód ORP (ČSÚ)

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=obj_dpp&TS=blesk&QY=L[ORPDS]Název ORP

Místa omezující odtokové poměry:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LSTD&MAP=obj_dpp&TS=moop&QY=L[CSU_ORP]kód ORP (ČSÚ)

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LSTD&MAP=obj_dpp&TS=moop&QY=L[ORPDS]Název ORP

Ohrožené objekty:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=obj_dpp&TS=ohrozene&QY=L[CSU_ORP]kód ORP (ČSÚ)

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=obj_dpp&TS=ohrozene&QY=L[ORPDS]Název ORP

Ohrožující objekty:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=obj_dpp&TS=ohrozujici&QY=L[CSU_ORP]kód ORP (ČSÚ)

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=obj_dpp&TS=ohrozujici&QY=L[ORPDS]Název ORP

Protipovodňová opatření:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=obj_dpp&TS=ppo&QY=L[CSU_ORP]kód ORP (ČSÚ)

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=obj_dpp&TS=ppo&QY=L[ORPDS]Název ORP

Vodní díla 1.-3. kategorie:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=obj_dpp&TS=vd_ktg&QY=T[ORP_KOD]*Kód_ORP (ČSÚ)

 
Databázi vyhlášení záplavových území (WMAP_DPP_zapluz.dbf) po stažení umístěte do složky data/dpp ve vašem povodňovém plánu, soubory s grafikou záplavových území a toků (SHP, SHX, DBF) do složky data/dibavod.

Zápis nově vyhlášeného území do registru probíhá v předstihu před digitalizací grafických podkladů.

Záplavová území:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=zapluz_data&TS=zu_all&QY=T[ORP_KOD]*Kód_ORP

 

Obdobně pro výběr dat zapsaných pro obec platí tyto odkazy:

Evakuační místa:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=mapa&TS=eva_mista&QY=L[OBECID]ID obce (UIR)

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=mapa&TS=eva_mista&QY=L[OBECDS]Název obce

Hlásné profily:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=dbf&TS=hlas_prof&TMPL=HPD_1&QY=L[OBECID]ID obce (UIR)

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=dbf&TS=hlas_prof&TMPL=HPD_1&QY=L[OBECDS]Název obce

Místa ohrožení přívalovou (bleskovou) povodní mimo tok:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LSTD&MAP=obj_dpp&TS=blesk&QY=L[OBECID]ID obce (UIR)

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LSTD&MAP=obj_dpp&TS=blesk&QY=L[OBECDS]Název obce

Místa omezující odtokové poměry:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LSTD&MAP=obj_dpp&TS=moop&QY=L[OBECID]ID obce (UIR)

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LSTD&MAP=obj_dpp&TS=moop&QY=L[OBECDS]Název obce

Ohrožené objekty:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=obj_dpp&TS=ohrozene&QY=L[OBECID]ID obce (UIR)

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=obj_dpp&TS=ohrozene&QY=L[OBECDS]Název obce

Ohrožující objekty:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=obj_dpp&TS=ohrozujici&QY=L[OBECID]ID obce (UIR)

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=obj_dpp&TS=ohrozujici&QY=L[OBECDS]Název obce

Protipovodňová opatření:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=obj_dpp&TS=ppo&QY=L[OBECID]ID obce (UIR)

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=obj_dpp&TS=ppo&QY=L[OBECDS]Název obce

Vodní díla 1.-3. kategorie:

http://www.wmap.cz/dpp_cr/export.dll?GEN=LST&MAP=obj_dpp&TS=vd_ktg&QY=T[OBEC]*Kód_obce (UIR)

 

Seznam kódů obcí v dPP ČR podle krajů

obce ve Středočeském kraji

 

 

Soubor: exp_orp.htm