Nápověda 

Internetový prohlížeč map - klient HTML

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Klient HTML slouží, obdobně jako aplet JAVA, k prohlížení a vyhledávání v mapách s připojenými popisnými údaji. Program pracuje formou klient-server, zdroj map je umístěn na odděleném internetovém serveru. Klient HTML funguje v každém běžném prohlížeči se zapnutou podporou JAVA scriptů. Na rozdíl od apletu, není nutné instalovat další modul pro spouštění programů JAVA.

Způsob zobrazení map zvolíte v textové části odkazů na mapy:

en_menu_html

Při prohlížení mapy je možno provádět obvyklé operace - zvětšovat zvolený výřez mapy, posouvat zobrazenou oblast, měnit měřítko a kvalitu zobrazení a vyhledávat na mapě informace. Na rozdíl od apletu JAVA není rozsah nabízených funkcí zcela totožný. Výhodou je možnost provozování i na počítači bez instalované podpory jazyka JAVA (např. v případě, že nemáte z důvodů zabezpečení počítače opravnění k instalování programů).

 

Soubor: help_prohlizec_map_html.htm