Přílohy 

Způsob varování a informování obyvatelstva

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události byl od 1.listopadu 2001 zaveden Ministerstvem vnitra na území České republiky jeden varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin.

signál

tón

kdy zazní

všeobecná výstraha

kolísavý tón po dobu 140 vteřin

 

při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku

zkušební tón

nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin

ověřování provozuschopnosti se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin

Další informování bude zprávou v rozhlase, televizi, tisku, hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, policií a HZS a osobně spoluobčany.

Je třeba dodržovat následují zásady:

respektovat a snažit se získat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, rozhlasový vůz, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele a podobně)
nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy
varovat ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
netelefonovat zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
nepodceňovat vzniklou situaci
pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
nejdříve zachraňovat lidské životy a zdraví, pak zachraňovat majetek
uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy

 

 

 

Související odkazy: Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi

 

Soubor: info_varovne_signaly.htm