Věcná část 

Ohrožení přívalovými srážkami

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Kromě Jizery neprotéká obcí neprobíhá další přirozená vodoteč, v případě prudkých srážek může dojít k akumulaci většího množství vody a splavení ornice z poli z horní části obce. Splaveniny nestačí pojmout dešťová kanalizace a pak se hromadí zemina na státní silnici a místních komunikacích . V dolní části obce je nebezpečí zaplavení dvorů a zahrad.

Výpis údajů z databáze POVIS pro území obce: Předměřice nad Jizerou

obec

místo

popis ohrožení

hlavní směr proudění

Předměřice nad Jizerou

JJV okraj obce

ohrožení zahrad splaveninami z polí

SZ

Předměřice nad Jizerou

SZ část obce

hromadění splavenin na komunikacích nedostatečná kapacita dešťové kanalizace

JJZ

Tabulka aktualizována z databáze POVIS dne 25.09.2011

 

Soubor: Ohroeni_pivalovymi_srakami.htm