Přílohy > Internet - užitečné odkazy 

Podniky povodí

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky
Povodí Labe, s.p.: stavy a průtoky, srážky, nádrže
Povodí Moravy, s.p.: stavy a průtoky, srážky, nádrže, přehled o situaci
Povodí Odry, s.p.: stavy a průtoky, srážky, nádrže
Povodí Ohře, s.p.: stavy a průtoky, srážky, nádrže
Povodí Vltavy, s.p.: stavy a průtoky, srážky, nádrže

 

Informace z podniků povodí na mobilním telefonu (WAP):

Rozcestník wap portálu Voda: www.voda.gov.cz/wap
Povodí Labe: www.pla.cz/wap
Povodí Odry:
Povodí Ohře: www.poh.cz/wap
Povodí Vltavy: wap.pvl.cz

 

Plány oblasti povodí

Plán oblasti povodí Horního a Středního Labe
Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe
Plán oblasti povodí Horní Vltavy
Plán oblasti povodí Dolní Vltavy
Plán oblasti povodí Berounky
Plán oblasti povodí Moravy
Plán oblasti povodí Dyje
Plán oblasti povodí Odry

 

 

Soubor: p--internet_popov.htm