Přílohy 

Kritická místa

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Kritickými místy omezujícími odtokové poměry na tocích jsou veškeré příčné stavby - přemostění, jezy apod., kde může při zvýšených průtocích docházet k zadržování splaví a ledové tříště nebo ker, a také úseky, kde parametry koryta nedokáží provést zvýšené průtoky a dochází k vylití ještě v době, kdy na ostatních úsecích nehrozí nebezpečí vybřežení toku.

Výpis údajů z databáze POVIS pro území obce: Předměřice nad Jizerou

tok

místo

ORP

obec

poloha na toku
[ř.km]

Jizera

Jez pevný

Mladá Boleslav

Předměřice nad Jizerou

14,88

Jizera

Most Předměřice - Tuřice

Mladá Boleslav

Tuřice - Předměřice nad Jizerou

11,97 - 11,97

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka aktualizována z databáze POVIS dne 25.09.2011

 

Soubor: p--moop.htm