Přílohy 

Vodní díla

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Na území obce nejsou evidována vodní díla podle Seznamu vodních děl I.-III. kategorie  vydaného Ministerstvem zemědělství.

Název vodního díla

ID nádrže

Povodí III.řádu

Hlg. pořadí

Obec

Katastr, č.parc.

Vlastník

105030150002

105030150002

Jizera od Klenice po ústí

1-05-03-0150

Předměřice nad Jizerou

Předměřice nad Jizerou, 882/2

Obec Předměřice n.J. Předměřice nad Jizerou, 294 74

Tabulka aktualizována z databáze POVIS dne 25.09.2011

 

Soubor: p--vodni_dila.htm