Věcná část > Stupně povodňové aktivity 

První stupeň – STAV BDĚLOSTI

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

První stupeň povodňové aktivity - bdělost - nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí (dosažení určitého stavu na vybraných vodočtech, náhlé tání, srážky větší intenzity, souvislé zámrzy toku a pod.).

 

Soubor: b061-1spa.htm