Věcná část > Stupně povodňové aktivity 

Druhý stupeň – STAV POHOTOVOSTI

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Druhý stupeň povodňové aktivity - pohotovost - se vyhlašuje v době vlastní povodně na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby, při čemž se za povodeň považuje:

a)dosažení určitého stavu na vybraných vodočtech,
b)přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody,
c)přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta jíž rozlévá a může způsobit škody,
d)přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem výtvorem ledových bariér,
e)mimořádné vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou průtokovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu,
f)pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci technicko - bezpečnostního dohledu.

Při tomto stupni se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

 

Soubor: b062-2spa.htm