Věcná část > Stupně povodňové aktivity 

Třetí stupeň – STAV OHROŽENÍ

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Třetí stupeň povodňové aktivity - ohrožení - se vyhlašuje dosažení určitého stavu na vybraných místech,

a)bezprostřední ohrožení majetku a životů v zátopovém území,
b)vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technickobezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny,
c)mimořádném vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou průtokovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.

 

Soubor: b063-3spa.htm