Věcná část 

Povodňová opatření

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Preventivní opatření jsou prováděná v době mimo povodeň a při nebezpečí povodně a operativní opatření, jsou prováděná v době povodně. Základní a předvídatelná opatření k ochraně před povodněmi je nutno zapracovat do povodňových plánů. Ostatní opatření řídí a koordinuje povodňový orgán.

 

 

Soubor: b07--povodnova-opatreni.htm