Organizační část 

Náklady na opatření na ochranu před povodněmi

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Dle §86 čl.1 Vodního zákona může obec činit opatření k přímé ochraně majetku na svém území, stát a kraje mohou na tato opatření přispět.

Dle §86 čl.3 Vodního zákona hradí náklady na zabezpečovací práce na tocích jejich správci, vlastníci vodních děl hradí náklady na těchto vodních dílech.

 

Soubor: c04-Nahrada.htm