Nápověda > Internetový prohlížeč map - JAVA 

Legenda

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Okno legendy zobrazuje popis témat zobrazených v mapě formou seznamu nebo stromu (v závislosti na nastavení mapového projektu). Popis témat obvykle obsahuje název mapového tématu (např. řeky, hlavní města, hranice okresů a podobně) a tématizaci kresby (odstupňování barvy nebo stylu kresby v závislosti na hodnotě zvolené vlastnosti jednotlivých objektů v mapě). V legendě lze provádět tyto operace:

Zobrazení / skrytí jednotlivých témat mapy - takto lze uživatelsky během prohlížení mapy měnit, která témata se mají v mapě zobrazovat, například pro zpřehlednění mapy obsahující velký počet témat nebo v případě map obsahujících několik přepínatelných tematických okruhů.
Volba tématu pro výběr - označení tématu, pro které chcete provést následující databázový dotaz.
Vkládání a rušení uživatelských témat - některé mapy dle záměru jejich autora mohou obsahovat tzv. uživatelská témata; tato témata nejsou standardní součástí mapy, ale v případě individuální potřeby je koncový uživatel může do mapy začlenit. Příslušné menu pro možnost vkládání uživatelských vrstev lze vyvolat kliknutím pravé myši v legendě (v místě mezi již zobrazené vrstvy)

webmap_vkladani_temat

 

Soubor: help_prohlizec_java_legenda.htm