Nápověda > Internetový prohlížeč map - JAVA > Legenda 

Stromová legenda

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

webmap_leg_stromova

Stromová legenda představuje inovovaný způsob prezentace legendy formou rozbalovacího stromu. Stromová struktura umožňuje víceúrovňové logické členění témat na skupiny, které vede ke snadnější orientaci v mapovém pohledu. Narozdíl od klasického zobrazení ve stromové legendě lze označit najednou i větší počet témat pro výběr. V takovém případě můžete pak provádět vyhledávání ve více tématech a křížové vyhledávání geografickým dotazem.

Ve stromové legendě ukazuje stav tématu (vypnuto/zapnuto) značka webmap_zap_vyp nalevo od příslušné položky legendy. Témata pro výběr jsou vyznačena kontrastním podbarvením.

webmap_i_metainfo

Metainfo: Každá vrstva může mít definován link na metainformace (url, html, img apod.), uživateli jsou pak tyto metainformace k dispozici pomocí informační ikony zobrazené u takové vrstvy.

 

 

Soubor: help_prohlizec_java_legenda_strom.htm