Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.3/00 

Poznámky k textu metodického pokynu MŽP č.3/00

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky
1 Mezní hodnota je limitní očekávaná hodnota jevu nebo skutečnosti pro zvolený zatěžovací stav.
2 Kritická hodnota je hodnota sledovaného jevu nebo skutečnosti, jejíž výskyt vzbuzuje obavy o bezpečnost díla a při které se proto předepisuje použít nouzových opatření.
3 Pro účely technickobezpečnostního dohledu se VD zařazují podle faktoru rizika do čtyř kategorií I. až IV. Podrobnosti určuje  § 3 Vyhlášky 62/75 Sb. o TBD.
4 Zařazení díla do příslušné kategorie ve smyslu Vyhl. 62/75 Sb. podle významu a stupně ohrožení pod dílem.
5 Ve smyslu Metodického pokynu OOV MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP, 04/99)
6 Obecně lze očekávat, že přísluší havárii vzdouvacího tělesa za extrémní hydrologické situace.
 

Soubor: MZP_2000-03_poznamky.htm