Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky 

Vyhláška MZe č. 24/2011 Sb.

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

ze dne 2. února 2011
o plánech povodí a plánech pro zvládnutí povodňových rizik

Soubor v povodňovém plánu: sb0009-2011-24-2011.pdf (695KB) nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

 

Soubor: Sb_2011-24.htm