Titulní list 

Seznam podkladů

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky
[1] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů,
[2] Odvětvová technická norma vodního hospodářství TNV 75 2931 POVODŇOVÉ PLÁNY,
[3] Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní služby, duben 2003,
[4] Povodňový plán obce Předměřice nad Jizerou, 2011
[5] Regionální geologie ČSSR, Josef Svoboda a kol., NČSAV, 1964
[6] Webové stránky obce
[7] Dokumentace digitálního povodňového plánu
 

Soubor: a-podklady.htm