Souhrn odkazů povodňového plánu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Obec Předměřice nad Jizerou

Kód obce:

536491

počet občanů ČR k 1.1.2011:

694, z toho starších 15 let: 556

počet trvale žijících cizinců:

60, z toho starších 15 let: 59

katastrální území:

Předměřice nad Jizerou

web obce:

http://www.predmericenadjizerou.cz

portál veřejné správy

seznam úřadů s působností pro Obec Předměřice nad Jizerou

kontaktní údaje:

Seznam OVM

povodňová komise:

server POVIS, lokální databáze

 

 

dPP ČR (aktuální údaje z databáze POVIS):

Vybrané mapy z povodňového plánu:

Základní mapa

(základní mapa)

 

Objekty povodňového plánu

(objekty povodňového plánu)

 

Záplavová území

(záplavová území)

 

Doprava

(doprava)

Tabulkové výpisy z povodňového plánu:

Evakuační místa

(evakuační místa)

 

Místa omezující odtokové poměry

(místa omezující odtokové poměry)

 

Ohrožení bleskovou povodní mimo tok

(ohrožení bleskovou povodní mimo tok)

 

Ohrožené objekty

(ohrožené objekty)

 

Ohrožující objekty

(ohrožující objekty)

 

Protipovodňová opatření

(protipovodňová opatření)

 

Vyhlášená záplavová území (pro ORP)

(vyhlášená záplavová území (pro ORP)

Fotodokumentace:

Seznam fotografií lokalizovaných na území obce

 

 

ČHMÚ: počasí (SIVS), radarová data, povodňová služba

Stránky v povodňovém plánu:

 

 

Soubor: a-souhrn_udaju.htm