Nápověda > Internetový prohlížeč map - HTML 

Legenda

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Okno legendy zobrazuje popis témat zobrazených v mapě. Popis témat obvykle obsahuje název mapového tématu (např. územní identifikace, hranice městských částí a podobně) a tématizaci kresby (odstupňování barvy nebo stylu kresby v závislosti na hodnotě zvolené vlastnosti jednotlivých objektů v mapě).

html_legenda

V legendě lze provádět tyto operace:

html_zobrazit
html_zobrazit_seda

Zobrazení / skrytí jednotlivých témat mapy - zašktnutím políčka "Zobrazit" lze během prohlížení mapy měnit, která témata se mají v mapě zobrazovat, například pro zpřehlednění mapy obsahující velký počet témat nebo v případě map obsahujících několik přepínatelných tematických okruhů.

Pokud je název tématu zobrazen šedě (viz "Názvy ulic" na ilustraci), je zobrazení vázána na zadaný rozsah měřítek. Téma se zobrazí až po zvolení měřítka, při kterém nebude mapa překryta přílič velkým počtem zobrazených objektů.

html_vyber

Volba tématu pro výběr - označením přepínače "Výběr" zvolíte téma, pro které chcete provést databázový dotaz. Na rozdíl od apletu Java lze dotazovat pouze jedno zvolené téma.

 

 

Soubor: help_prohlizec_html_legenda.htm