Nápověda > Internetový prohlížeč map - HTML 

Ovládací prvky prohlížeče

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Při ovládání prohlížeče je možno používat tyto funkce a ovládací prvky:

html_zalozky1

Přepínání velikosti mapového okna, zvolte vhodnou velikost podle rozlišení displeje.

html_zalozky2

Zapínání a vypínání dalších informačních panelů:

legenda mapy
panel dotazů nad mapou
seznam mapových podkladů

html_kvalita

Nastavení kvality generovaného rastrového obrázku mapy

html_sipka2 html_sipka1 html_sipka4 html_sipka6 html_sipka8 html_sipka3 html_sipka9 html_sipka5

Skokový pohyb výřezu nad mapou ve směru šipky.

html_123

Změna měřítka mapy: skoková změna měřítka

html_leg

Legenda: každé téma v legendě lze zapnout nebo vypnout pro zobrazení zaškrtnutím políčka "Zobrazit".

Témata mapy, která zobrazují údaje z databáze lze také označit pro zadávání dotazů v políčku "Výběr". Pro dotazy lze vybrat jen jedno téma.

html_vse

Zobrazit celou mapu: pomocí této funkce můžete změnit měřítko tak, aby se celá mapa vešla do panelu podle nastaveného rozlišení.

html_plus

Zvětšit měřítko: přepne prohlížeč do režimu zvětšování výřezu mapy. v tomto režimu kliknutí levým tlačítkem myši do okna mapy způsobí dvojnásobné zvětšení měřítka, přičemž bod v mapě, na který uživatel kliknul, se umístí doprostřed okna. Tažením myši (se současně stisknutým levým tlačítkem) můžete alternativně vyznačit oblast, která se pak při uvolnění levého tlačítka myši zvětší do okna prohlížeče. Tímto způsobem lze vybrat a zvětšit oblast i na náhledu mapy.

html_ruka

Posunout zobrazenou oblast: výběrem funkce aktivujete režim posouvání zobrazeného výřezu. v tomto režimu můžete mapu 'uchopit' levým tlačítkem myši a tažením posunout zobrazenou oblast mapy. Polohu výřezu můžete měnit také kurzorovými tlačítky nebo pomocí posuvných lišt v pravé a dolní části okna.

html_i

Výběr objektů v okolí zvoleného bodu nebo v obdélníkové oblasti: aktivuje režim výběru objektů podle jejich umístění. v tomto režimu můžete myší klikat na jednotlivé body, nebo tažením označit obdélníkovou oblast na mapě. Před vyvoláním funkce je třeba v legendě na levé straně okna prohlížeče označit téma, ve kterém chcete vyhledávat, jako aktuální téma pro výběr. Pokud vyberete jediné místo, vyhledá se objekt, který je mu nejblíže. Pokud vyberete obdélníkovou oblast, vyhledají se všechny objekty, které s oblastí mají neprázdný průnik. Objekty se vyznačí na mapě a otevře se webová stránka prohlížeče výsledků dotazu.

html_tisk

Tisk mapy: v novém okně prohlížeče vytvoří tiskovou tiskovou sestavu s bitmapovým snímkem mapy.

 

 

Soubor: help_prohlizec_html_ovladani.htm