Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb. 

Příloha č. 3 k vyklášce č. 471/2001 Sb.

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

PŘÍLOHA č. 3 K VYHLÁŠCE č. 471/2001 Sb.

NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZPRÁV O DOHLEDU

1. Dílčí zprávy o dohledu obsahují

a) přehled postupu výstavby nebo rekonstrukce určeného vodního díla, změn zatěžovacích stavů, postupu v instalacích měřických zařízení,

b) přehled všech výsledků pozorování a měření,

c) poznatky z obchůzek,

d) zhodnocení sledovaných jevů a zjištěných skutečností, případné návrhy opatření k nápravě.

2. Souhrnné zprávy o dohledu obsahují

a) popis dohledu,

b) dokumentace umístění a popis všech zabudovaných měřicích přístrojů a zařízení určených k výkonu dohledu,

c) souhrnné zpracování všech sledovaných jevů a zjištěných skutečností ve srovnání s předpoklady projektové dokumentace a vyhodnocením jejich vlivu na bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla a jeho podloží,

d) program dohledu v ověřovacím provozu.

3. Celkové zprávy o dohledu obsahují

a) popis dohledu,

b) zhodnocení sledovaných jevů a zjištěných skutečností,

c) zjištění, zda určené vodní dílo po prověrce všech hlavních zatěžovacích stavů a provozních situací, popřípadě po provedení opatření k nápravě, má nebo nemá z hlediska dohledu závady, které by bránily jeho trvalému provozu.

4. Etapové zprávy o dohledu obsahují

a) popis dohledu za období trvalého provozu od jeho zahájení, nebo za období od poslední etapové zprávy, případně souhrnné etapové zprávy,

b) stručný přehled výsledků pozorování a měření,

c) zhodnocení všech sledovaných jevů a skutečností ve vztahu k mezním hodnotám,

d) návrhy opatření k nápravě.

5. Souhrnné etapové zprávy o dohledu obsahují

a) popis dohledu za období od poslední etapové zprávy,

b) dokumentace všech změn ve vybavení měřícími přístroji a zařízeními,

c) návrh obnovy nebo modernizace měřících přístrojů a zařízení,

d) souhrnné zpracování výsledků pozorování a měření,

e) zhodnocení všech sledovaných jevů a skutečností,

f) výsledky přezkoumání stability hlavních konstrukcí určeného vodního díla a zjištění stupně bezpečnosti na základě nově získaných poznatků,

g) výsledky přezkoumání bezpečnosti určeného vodního díla při povodních podle aktuálních hydrologických podkladů,

h) posouzení vlivů prostředí a provozu na stárnutí, funkční spolehlivost a celkovou bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost určeného vodního díla,

i) prověrka programu dohledu, včetně mezí bdělosti, mezních a kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností,

j) návrh opatření k nápravě.

 

Soubor: Sb_2001-471-3.htm