Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 12/2002 Sb. 

Poznámky pod čarou

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

1) § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

2) § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

3) Čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

4) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

5) § 3 písm. d) vyhlášky č. 3137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

5a) § 2 odst. 2 zákona č. 101/2001 Sb., o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění zákona č. 180/2003 Sb.

5b) § 5 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

5c) § 6 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

6) § 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.

7) Zákon č. 240/2000 Sb.

 

Soubor: Sb_2002-012_poznamky.htm