Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha D 

D.1 Titulní list

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Povodňový plán nemovitosti …………….

Vlastník nemovitosti……………..

Obec ……………….

Správní obvod obce s rozšířenou působností ………………

Vodní tok …………..

Správce vodního toku …………

 

Vypracoval:............……………

datum (měsíc, rok) …………….

 

 

Schválil........................................................................

dne ...........č.j...................s platností do ...................….

 

Záznamy o provedené aktualizaci

věcná část

důvod aktualizace

podpis zpracovatele

datum

podpis provozovatele

datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizační část

předmět aktualizace

podpis zpracovatele

datum

podpis provozovatele

datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubor: TNV_752931_d1.htm