Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Normy 

Odvětvová norma TNV 75 29 31 - Povodňové plány

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Obsah

Předmluva

1Předmět normy
2Citované normativní dokumenty
3Termíny a definice
4Všeobecně
5Podklady pro vypracování povodňového plánu
6Skladba a obsah povodňového plánu

Příloha A (informativní) Vzor titulního listu povodňového plánu

Příloha B (informativní) Vzor skladby povodňového plánu obce

Příloha C (informativní) Vzor skladby povodňového plánu nemovitosti právnických a podnikajících fyzických osob

Příloha D (informativní) Vzor skladby povodňového plánu nemovitosti fyzických osob

Příloha E (informativní) Vzor zápisu do povodňové knihy

 


HYDROPROJEKT CZ a.s

 

Soubor: TNV_752931.htm