Věcná část > Povodňová opatření 

Obnovovací

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po povodni.

a)dokumentační práce,
b)vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,
c)vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně,
d)vyhodnocení účinnosti přijatých opatření,
e)návrhy na úpravu povodňových opatření.

Povodňová opatření ve smyslu ustanovení §65 vodního zákona č. 254/2001 Sb. nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužící k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.

 

Soubor: b073-povodnova-opatreni-Obnovovaci.htm