Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb. 

Příloha k vyhlášce MZe č. 590/2002 Sb.

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Požadovaná míra bezpečnosti vodních děl při povodni

Skupina vodních děl

Označení výše škody

Kategorie vodního díla9a)

Hodnotící hlediska

Požadovaná míra bezpečnosti vodního díla

P= 1/N

N

A

Velmi vysoké

I. - II.
II.

Očekávají se značné ztráty na lidských životech
Ztráty na lidských životech jsou nepravděpodobné

0,0001
0,0005

10 000
2 000

B

Vysoké

III. - IV.

Očekávají se ztráty na jednotlivých lidských životech
Ztráty na lidských životech jsou nepravděpodobné

0,001
0,005

1 000
200

C

Nízké

IV.

Škody pod vodním dílem a ztráty z užitku
Ztráty jsou jen u vlastníka, ostatní škody jsou nevýznamné

0,01
0,02 až 0,05

100
50 až 20

Vysvětlivka: N  doba opakování povodně vyjádřená v letech.".

 

Soubor: Sb_2002-590-1.htm