Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Zákony a vyhlášky > Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb. 

Příloha č.1 k vyhlášce MZe č. 470/2001 Sb.

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Seznam významných vodních toků

1

2

3

4

5

6

7

8

Poř
č.

Název vodního toku

Číslo
Hydrolog.
pořadí

Délka  vodního
toku v kateg. význam.
v km

Identifikátor vodního toku

dle HEIS

Vymezení úseku vodního toku

Poz.

Vymezení úseku toku tvořícího státní hranici

Úsek
dl.

Hraniční úsek:
Hraniční znaky

1.

Labe

1-01-01-001

379,6

100010000100

 

V, H

3,6

VII:14-25

2.

Bílé Labe

1-01-01-002

7,9

100020000100

 

V

 

 

3.

Malé Labe

1-01-01-020

13,1

100140000100

po soutok Kotelského    a Klínového potoka,     ze kterých vzniká

 

 

 

4.

Čistá

1-01-01-026

19,5

100260000100

 

V

 

 

5.

Pilníkovský potok

1-01-01-038

8,6

100340000100

po soutok s Vlčickým pot. V k.ú. Pilníkov III

 

 

 

6.

Kalenský potok

1-01-01-052

17,7

100520000100

 

 

 

 

7.

Úpa

1-01-02-001

78,8

100860000100

 

V

 

 

8.

Malá Úpa

1-01-02-006

10,3

100910000100

 

 

 

 

9.

Ličná

1-01-02-024

17,5

101090000100

 

 

 

 

10.

Petříkovický potok

1-01-02-033

6,7

101180000100

 

H

0,67

III:251-251/13

11.

Metuje

1-01-03-001

79,0

101450100100

 

 

 

 

12.

Zdoňovský potok

1-01-03-004

8,2

101450400100

 

H

0,37

III:236-236/5

13.

Kamenný potok

1-01-03-004

1,0

101450400200

 

H

1,03

III:236/5-III/237

14.

Trnkava

(Machovský potok)

1-01-03-021

2,1

101620000100

 

H

0,26

III:173/23-173/30

15.

Bezejmenný potok (Od Bučiny)

1-01-03-021

0,8

101620000110

 

H

0,38

III:175/2-175/12

16.

Dřevíč

1-01-03-026

21,4

101670000100

 

 

 

 

17.

Brlenka

1-01-03-034

7,7

101750000100

 

H

0,08

0,52

III:154,5-154/6

III:III/159-159/10

18.

Bezejmenný potok -Potok od Bukoviny

1-01-03-034

0,5

101750000800

 

H

0,50

III:III168-III/169

19.

Čermná

1-01-03-035

1,0

101760000100

 

H

0,05

III:155/9-155/10

20.

Bezejmenný potok

1-01-03-035

1,0

101760000400

 

H

0,17

III:155/3-155/9

21.

Střela

1-01-03-038

0,3

101790000100

 

H

0,30

III:152/5-III/153

22.

Kotelský potok

1-01-03-038

0,5

101790000110

 

H

0,24

III:131/15-III/132

23.

Bezejmenný potok - Potok od Borové

1-01-03-038

2,9

101790000200

 

H

0,84

0,07

III:III/141-141/21

III:144/10-144/11

24.

Olešenka

1-01-03-042

19,9

101830000100

 

V, H

1,25

III:III/135-III/136

25.

Rozkoš

1-01-03-054

14,3

101950000100

 

 

 

 

26.

Trotina

1-01-04-013

24,9

102130000100

 

 

 

 

27.

Divoká Orlice

1-02-01-001

65,3

102300000100

 

V, H

28,8

III:III/100-III/119

28.

Černý potok

1-02-01-001

3,2

102300000200

 

H

3,06

III:III/119-120/14

29.

Červený potok

1-02-01-009

5,2

102380000200

 

H

5,18

III:III/96-III/100

30.

Rokytenka

1-02-01-017

15,6

102460000100

po silnič.most Rokytnice v Orl.horách-Bartošovice v k.ú. Horní  Rokytnice

 

 

 

31.

Zdobnice

1-02-01-037

34,2

102660000100

 

 

 

 

32.

Bělá

1-02-01-053

37,9

102820000100

 

 

 

 

  33.

Dlouhá Strouha

1-02-01-062

6,5

102910000100

po odbočku

do Ještětického potoka

 

 

 

34.

Kněžná

1-02-01-067

25,2

102960000100

 

 

 

 

35.

Javornický potok

1-02-01-074

11,2

103030000100

 

 

 

 

36.

Alba

1-02-01-083

17,7

104280000100

 

 

 

 

37.

Tichá Orlice

1-02-02-001

104,5

103220000100

 

 

 

 

38.

Lipkovský potok

1-02-02-008

13,4

103290000100

 

 

 

 

39.

Třebovka

1-02-02-036

41,6

103520000100

 

 

 

 

40.

Orlice

1-02-03-001

32,7

103970000100

po soutok Divoké a Tiché Orlice, kde vzniká

V

 

 

41.

Dědina

1-02-03-008

58,0

104040000100

 

 

 

 

42.

Zlatý potok

1-02-03-030/1

13,5

104210500100

 

 

 

 

43.

Ještětický potok

1-02-03-030/2

8,3

104210600100

 

 

 

 

44.

Odbočka z Dlouhé Strouhy

1-02-03-030/2

1,8

104210600200

 

 

 

 

45.

Jalový potok

1-02-03-037

5,0

104211800100

 

 

 

 

46.

Labský náhon

1-03-01-004

14,2

104450000100

 

 

 

 

47.

Loučná

1-03-02-001

82,0

104760000100

 

 

 

 

48.

Desná

1-03-02-024

17,0

104970000100

po soutok s Lubenským potokem v k.ú. Desná

 

 

 

49.

Průmyslový náhon Loučné

1-03-02-050

1,4

105250000200

 

 

 

 

50.

Prostřední náhon Loučné

1-03-02-051

2,9

105260000100

 

 

 

 

51.

Zminka

1-03-02-081

11,8

105560000100

 

 

 

 

52.

Chrudimka

1-03-03-001

104,4

105630000100

 

V

 

 

53.

Novohradka

1-03-03-040

48,5

105980000100

 

 

 

 

54.

Krounka

1-03-03-051

23,3

106090000100

 

 

 

 

55.

Žejbro

1-03-03-073

23,5

106270000100

po zaústění pot. Raná ve Žďárci u Skutče

 

 

 

56.

Ležák

1-03-03-096

16,8

106400000100

po zaústění  Kvíteckého potoka v k.ú. Žumberk

 

 

 

57.

Halda

1-03-04-001

5,3

106670100600

 

 

 

 

58.

Bylanka

1-03-04-004

23,9

106680000100

 

 

 

 

59.

Podolský potok

1-03-04-018

21,6

106810000100

 

 

 

 

60.

Černá strouha

(Černská)

1-03-04-036

5,0

107380000100

po shybku na Opatovic. kanále v k.ú.Bohdaneč

 

 

 

61.

Struha (Zlatotok)

1-03-04-046

17,1

107070000100

 

 

 

 

62.

Opatovický kanál

1-03-04-062

31,8

107230000100

 

 

 

 

63.

Doubrava

1-03-05-001

89,7

107420000100

 

 

 

 

64.

Hostačovka

1-03-05-032

15,8

107730000100

 

 

 

 

65.

Brslenka (Čáslavka)

1-03-05-050

31,2

107910000100

 

 

 

 

66.

Klejnárka

1-04-01-004

37,5

108060000100

 

V

 

 

67.

Vrchlice

1-04-01-021

29,2

108230000100

 

V

 

 

68.

Cidlina

1-04-02-001

89,6

108540000100

 

 

 

 

69.

Úlibický potok

1-04-02-014

13,8

108650000100

po soutok s pravostran-ným přítokem od Jahodnice v k.ú. Stav

 

 

 

70.

Javorka

1-04-02-026

39,6

108740300100

 

V

 

 

71.

Bystřice

1-04-03-001

63,9

108880000100

 

 

 

 

72.

Bašnický potok

1-04-03-012

18,5

108990000100

 

 

 

 

73.

Sánský kanál

1-04-04-015

15,8

109880000100

 

 

 

 

74.

Mrlina

1-04-05-001

51,0

109290000100

 

 

 

 

75.

Hasinský potok

1-04-05-008

19,1

109360000100

 

 

 

 

76.

Štítarský potok

1-04-05-031

26,5

109540000100

 

 

 

 

77.

Smíchovský potok

1-04-05-044

18,4

109670000100

po odpad ze Smíchovského rybníka

 

 

 

78.

Výrovka

1-04-06-001

60,3

109920000100

 

 

 

 

79.

Bečvárka

1-04-06-021

22,3

110110000100

 

 

 

 

80.

Šembera

1-04-06-035

28,5

110250000100

 

 

 

 

81.

Vlkava

1-04-07-016

28,1

110490200100

po hráz rybníka Mrštín

v Kosořicích

 

 

 

82.

Mlynařice

1-04-07-042

17,8

110500000100

 

 

 

 

83.

Výmola

1-04-07-048

34,4

110560000100

 

 

 

 

84.

Jizera

1-05-01-001

166,1

110740000100

 

V, H

15,8

IV:53/14-IV/62

85.

Mumlava

1-05-01-006

12,0

110790000100

 

V

 

 

86.

Jizerka

1-05-01-020

21,3

110930000100

 

V

 

 

87.

Oleška

1-05-01-035

34,8

111080000100

 

 

 

 

88.

Kamenice

1-05-01-058

36,7

111310000100

 

V

 

 

89.

Černá Desná

1-05-01-065

10,7

111380000100

 

V

 

 

90.

Bílá Desná

1-05-01-068

11,3

111410000100

 

V

 

 

91.

Desná

1-05-01-069

2,4

111420000100

 

 

 

 

92.

Vošmenda

1-05-01-077

12,9

111500000100

 

V

 

 

93.

Libuňka

1-05-02-010

20,1

111630000100

 

 

 

 

94.

Žehrovka

1-05-02-024

25,0

111760000100

 

 

 

 

95.

Mohelka

1-05-02-034

42,3

111860000100

 

 

 

 

96.

Zábrdka

1-05-02-052

25,6

112040000100

 

 

 

 

97.

Bělá

1-05-02-061

15,1

112130000100

 

 

 

 

98.

Rokytka

1-05-02-068

7,8

112200000100

 

 

 

 

99.

Kněžmostka

1-05-02-073

17,0

112250000100

 

 

 

 

100.

Klenice

1-05-02-081

28,4

112330000100

 

 

 

 

101.

Strenický potok

1-05-03-006

19,2

112600000100

 

 

 

 

102.

Mratínský potok

1-05-04-022

15,2

112910000100

 

 

 

 

103.

Košátecký potok

1-05-04-037

42,3

113060000100

 

 

 

 

104.

Černávka

1-05-04-057

14,6

113260000100

 

 

 

 

105.

Teplá Vltava

1-06-01-003

47,6

113360000100

po soutok s Kvildským potokem

 

 

 

106.

Řasnice

1-06-01-024

19,2

113590000100

 

H

0,55

XII:3-4

107.

Hraniční potok

1-06-01-025

5,7

113600000100

 

H

2,35

3,35

XI/22-XII/1

XII/1-3

108.

Mechový potok

1-06-01-027

5,3

113620000100

 

H

5,25

XII:4-6

109.

Volarský potok

1-06-01-040

10,4

113750000100

 

 

 

 

110.

Studená Vltava

1-06-01-044

17,0

113790000100

 

H

1,94

XII:8-9

111.

Hraniční potok

1-06-01-044

3,1

113790000200

 

H

3,07

XII:7-8

112.

Údolský potok

1-06-01-044

2,4

113790000400

 

H

0,21

0,1

2,09

XII:9-9/2

XII:9/5-9/6

XII:9/6/0/6-9/21

113.

Světlá

1-06-01-045

0,05

113800000100

 

H

0,05

XII:11/11-12/1

114.

Malá Světlá

1-06-01-045

0,6

113800001710

 

H

0,63

XII:12/1-13

115.

Vltava

1-06-01-055

376,7

113900000100

 

V

 

 

116.

Slatinka

1-06-01-074

1,8

114090000100

po vojens.újezd Boletice

V

 

 

117.

Olšina

1-06-01-092

0,9

114150000100

po vojens.újezd Boletice

 

 

 

118.

Pestřice

1-06-01-096

5,4

114290000100

 

H

4,79

0,61

I:29/01-39/2a

I:39/3a-41

119.

Ježová

1-06-01-100

8,2

114330000100

 

H

1,58

4,09

I:66/1-67/1a

I:67/2c-73/1

120.

Černá stoka

1-06-01-100

1,8

114330000400

 

H

1,89

0,06

I:62-65/04

I:65/05-65/4a

121.

Menší Vltavice

1-06-01-122

0,08

114550000100

 

V, H

0,08

II:52-52/2

122.

Mezní potok

1-06-01-122

3,0

114550000200

 

H

2,97

II:48-52

123.

Hraniční potok

1-06-01-122

1,4

114550000400

 

H

1,44

II:52/3-54/1

124.

Větší Vltavice

1-06-01-126

7,8

114590000100

 

H

2,230,09

III:III-3/06

III:3/010-3/4

125.

Bezejmenný tok

1-06-01-127

0,3

114600000110

 

H

0,28

II:76/02-76/4

126.

Hajský potok

1-06-01-129

4,3

114620000100

 

H

3,33

0,08

0,36

0,40

0,09

III:3/5-9/3

III:9/4-9/010

III:9/014-10/3

III:10/06-11/04

III:11/06-11/09

127.

Bezejmenný tok

1-06-01-129

1,8

114620000110

 

H

0,44

1,35

III:13/01-13/05

III:15/02-17

128.

Hraniční potok

1-06-01-132

2,5

114650000100

 

H

2,49

II:64-69

129.

Bezejmenný tok

1-06-01-132

0,5

114650000200

 

H

0,12

0,39

II:63/01-63/2

II:63/05-64

130.

Trávnice

1-06-01-133

1,9

114640000100

 

H

0,15

0,14

0,15

0,41

1,01

II:69-69/1

II:69/04-69/07

II:69/3-69/010

II:69/012-70/01

II:70/05-72

131.

Bystrá (Strážnice)

1-06-01-134

1,1

114670000100

 

H

0,89

0,04

0,21

II:55/017-57

II:55/4-55/05

II:55/05-55/08

132.

Boršíkovský potok

1-06-01-134

0,4

114670000800

 

H

0,07

0,29

II:60/3-60/4

II:60/4-61

133.

Bezejmenný tok

1-06-01-135

0,6

114680000200

 

H

0,61

II:74-74/4

134.

Polečnice

(Kájovský potok)

1-06-01-161

21,8

114920000100

po vojens.újezd Boletice

 

 

 

135.

Chvalšinský potok

1-06-01-176

10,2

115050000100

po vojens.újezd Boletice

 

 

 

136.

Hejdlovský potok

1-06-01-177

3,9

115100001600

 

V

 

 

137.

Křemžský potok

1-06-01-195

30,0

115280000100

 

V

 

 

138.

Malše

1-06-02-001

92,1

115500000100

 

V,  H

24,4

III:32/3-47/3

139.

Kamenice

1-06-02-006

0,38

115550000100

 

H

0,38

III:23-24

140.

Bezejmenný tok

1-06-02-006

0,44

115550000310

 

H

0,44

III:30-30/03

141.

Černá

1-06-02-024

27,4

115730000100

 

 

 

 

142.

Bezejmenný tok

1-06-02-029

0,10

115780000200

 

H

0,10

III:57/7-58

143.

Pohořský potok

1-06-02-029

23,0

115780000100

 

 

 

 

144.

Stropnice

1-06-02-040

56,6

115890000100

 

H

0,83

IV:31-32

145.

Veverský potok

1-06-02-043

10,4

115920000100

 

V

 

 

146.

Svinenský potok

1-06-02-059

29,4

116080000100

 

 

 

 

147.

Mlýnská stoka

1-06-03-001

3,5

116290100400

 

 

 

 

148.

Dobrovodský potok

1-06-03-005

12,5

115420001800

 

 

 

 

149.

Dehtářský potok

1-06-03-013

12,0

116300000100

po zaústění koryta přeli- vu Dehtářského rybníka

 

 

 

150.

Bezdrevský potok

1-06-03-017

44,0

116380000100

 

 

 

 

151.

Lužnice

1-07-01-001

157,2

116920000100

 

H

1,01

1,08

0,35

V:31-34

V:36/3-38

V:48/1-50

152.

Popelnice

1-07-01-001

2,4

116920000800

 

H

2,37

IV:13/2-16

153.

Bezejmenný tok

1-07-01-002

0,17

116930000100

 

H

0,17

V:29/1-29/2

154.

Skřemelice

(Klášterecký potok)

1-07-01-003

2,0

116940000100

 

H

0,94

0,30

0,30

VI:50-51/1

VI:51/03-51/04

VI:51/09-52/2

155.

Romavský potok

1-07-01-005

1,9

116960000100

 

H

0,07

0,12

1,65

VI:61-61/03

VI:61/03-61,1

VI:61/05-62

156.

Rybná

1-07-02-001

7,3

117000000100

 

H

0,58

1,78

V:24/02-24/6

V:45/10-48/1

157.

Halámecký potok

1-07-02-005

0,2

117040000100

 

H

0,19

V:57/01-58

158.

Dračice

1-07-02-011

19,1

117100000100

po zaústění přelivu        a výpusti rybníka Osika

 

 

 

159.

Hraniční tok

(Mnich)

1-07-02-011

1,0

117100007600

 

H

0,37

0,47

VI:36/01-36/04

VI:37-37/011

160.

Stoka v Širokém blatě

1-07-02-011

2,2

117100007800

 

H

2,16

VI:02-4

161.

Koštěnický potok

1-07-02-018

32,0

117170000100

po zaústění přelivu  a výústí Kačléřského ryb.

H

1,96

VI:27-29

162.

Červený potok

1-07-02-025

4,6

117240000100

 

H

4,63

VI:29-35

163.

Vodoteč I

1-07-02-027

2,3

117260000100

 

H

2,34

VI:6/01-9/5

164.

Degárka

1-07-02-077

0,8

117530000100

 

 

 

 

165.

Drahoňovský potok

1-07-03-002

5,7

117560000100

 

V

 

 

166.

Kamenice

1-07-03-013

27,9

117550000100

 

 

 

 

167.

Žirovnice

1-07-03-020

29,9

117670000100

 

V

 

 

168.

Nežárka

1-07-03-025

56,2

117740000100

 

 

 

 

169.

Studenský potok

1-07-03-035

15,1

117840000100

 

V

 

 

170.

Hamerský potok

1-07-03-036

46,0

117810000100

 

 

 

 

171.

Nová řeka

1-07-03-058

13,5

118060100100

 

 

 

 

172.

Řečice

1-07-03-074

9,2

118150000100

po soutok s pot. Kardaš

 

 

 

173.

Bechyňský potok

1-07-04-005/2

3,1

118240000100

po soutok s Blatskou stokou

 

 

 

174.

Černovický potok

1-07-04-035

13,2

118470000100

po zaústění přelivu        a výústí rybníka  Pokoj

 

 

 

175.

Chotovinský potok

1-07-04-065

6,1

118710000100

po soutok s Turoveckým potokem

 

 

 

176.

Košínský potok

1-07-04-073

10,5

118870000100

po soutok s Kosteleckým potokem

V

 

 

177.

Smutná

1-07-04-093

46,9

119130000100

 

 

 

 

178.

Milevský potok

1-07-04-102

20,0

119220000100

 

 

 

 

179.

Židova strouha

1-07-04-113

12,0

119330000100

po zaústění přelivu        a výústí Bečického ryb.

 

 

 

180.

Vydra

1-08-01-013

11,8

119650000100

po soutok s Javořím (Roklanský m.p.)

 

 

 

181.

Křemelná

1-08-01-023

18,2

119830000100

Po soutok se Slatinným potokem

 

 

 

182.

Prášilský potok

1-08-01-026

3,6

119900000100

 

H

3,58

X:11-12

183.

Otava

1-08-01-038

113,0

120020000100

 

V

 

 

184.

Losenice

1-08-01-045

2,2

120050000100

po soutok se Zlatým pot.

 

 

 

185.

Volšovka

1-08-01-063

6,7

120210000100

po soutok s Kepelským potokem

 

 

 

186.

Ostružná

1-08-01-065

40,4

120290000100

 

 

 

 

187.

Nezdický

1-08-01-093

16,8

120470000100

 

 

 

 

188.

Volyňka

1-08-02-001

46,1

121060000100

 

V

 

 

189.

Spůlka

1-08-02-010

19,4

121150000100

 

 

 

 

190.

Peklov

1-08-02-034

8,0

121370000100

po soutok s Hoslovickým potokem

 

 

 

191.

Blanice

1-08-03-001

96,3

121890000100

 

V

 

 

192.

Živný potok

(Prachatický)

1-08-03-030

7,6

122180000100

po lávku Kavanova ryb.

 

 

 

193.

Zlatý potok

1-08-03-052

35,6

122400000100

 

 

 

 

194.

Lomnice

1-08-04-003

30,2

122940000100

pod stavidla Zámeckého rybníka

 

 

 

195.

Závišínský potok

1-08-04-016

20,8

123050000100

 

V

 

 

196.

Skalice

1-08-04-038

43,4

123270000100

pod stavidla rybníka Jez

 

 

 

197.

Líšnický potok

1-08-05-012

15,8

123690000100

 

V

 

 

198.

Brzina

1-08-05-026

27,3

123850000100

 

 

 

 

199.

Mastník

1-08-05-047

47,8

124060000100

 

V

 

 

200.

Sedlecký potok

1-08-05-066

2,8

124110000100

po soutok s Libíňským potokem

 

 

 

201.

Drásovský potok

1-08-05-087

4,3

124460000100

 

V

 

 

202.

Sychrovský potok

1-08-05-095

20,0

124530100100

 

V

 

 

203.

Kocába

1-08-05-104

26,4

124430000100

po soutok se Sychrovským potokem

 

 

 

204.

Sázava

1-09-01-001

216,4

124710000100

po přeliv Nového ryb.

V

 

 

205.

Stržský potok

1-09-01-002

10,0

124720000100

po silniční most pod obcí Cikháj

 

 

 

206.

Staviště

1-09-01-006

7,2

124760000100

po obec Lhotka

 

 

 

207.

Borovský potok

1-09-01-024

14,4

124940000100

 

 

 

 

208.

Břevnický potok

1-09-01-040

17,6

125100000100

po profil 50 m nad rybník Křivolaký

 

 

 

209.

Šlapanka

1-09-01-044

33,7

125140000100

po výúst z rybníka nad obcí Věžnice

V

 

 

210.

Zlatý potok

1-09-01-053

19,1

125230000100

po most u Stříbrného Dvora

 

 

 

211.

Žabinec

1-09-01-074

15,1

125440000100

 

 

 

 

212.

Rozkošský potok

1-09-01-078

7,0

125480000100

po přeliv ryb. Radostín

 

 

 

213.

Úsobský potok

1-09-01-080

19,4

125500000100

 

 

 

 

214.

Perlový potok

1-09-01-084

17,9

125540000100

po přeliv ryb.Kachlička

 

 

 

215.

Sázavka

1-09-01-104

19,4

125720000100

po výúst Haberského r.

 

 

 

216.

Žebrákovský potok

1-09-01-112

9,0

125820000100

 

V

 

 

217.

Pstružný potok

1-09-01-114

19,2

125840000100

po zakr.úsek v Humpolci

 

 

 

218.

Ostrovský potok

1-09-01-134

14,4

126040000100

po přeliv ryb.v Bohdanči

 

 

 

219.

Želivka

1-09-02-005

90,8

126120000100

po hráz Hejlovského r.

V

 

 

220.

Bělá

1-09-02-010

20,1

126210000100

po propustek silnice Janovice-Rohovka

 

 

 

221.

Jankovský potok

1-09-02-022

18,9

126330000100

po most silnice Vyskytná - Dušejov

 

 

 

222.

Trnava

1-09-02-036

45,9

126470000100

po přepad ryb. Valcha

 

 

 

223.

Kejtovský potok

1-09-02-053

18,4

126640000100

po propustek silnice Obrataň - Cetoraz

 

 

 

224.

Martinický potok

1-09-02-078

25,8

126850000100

po propustek silnice        v Křešíně

 

 

 

225.

Blažejovický potok

1-09-02-090

13,9

127010000100

 

 

 

 

226.

Všebořický potok

1-09-02-102

1,0

127130000100

po výúst Všebořického rybníka

 

 

 

227.

Sedlický potok

1-09-02-104

24,1

127150000100

 

 

 

 

228.

Štěpánovský potok

1-09-03-002

18,3

127220000100

 

 

 

 

229.

Blanice

1-09-03-022

62,3

127420000100

 

 

 

 

230.

Chotýšanka

1-09-03-077

35,5

127970000100

 

 

 

 

231.

Jevanský potok

1-09-03-106

12,5

128260000100

po silniční most pod Jevanským rybníkem

 

 

 

232.

Mnichovka

1-09-03-124

13,2

128440000100

 

 

 

 

233.

Benešovský potok

1-09-03-136

15,0

128560000100

k oboře u silničního mostu Lišno- Pecínov

 

 

 

234.

Konopišťský potok

1-09-03-144

32,2

128640000100

 

 

 

 

235.

Janovický potok

1-09-03-160

26,3

128800000100

po přeliv ryb. v Babicích

 

 

 

236.

Bojovský potok

1-09-04-008

14,8

129090000100

po přeliv Zámeckého ryb. v Mníšku pod Brdy

 

 

 

237.

Mže

1-10-01-001

104,5

129120000100

 

V, H

1,36

IV:32-33

238.

Sklářský potok

1-10-01-009

0,6

129200000100

 

H

0,62

V:5/8-IV

239.

Sedlišťský potok

1-10-01-019

20,2

129300000100

 

 

 

 

240.

Hamerský potok

1-10-01-029

29,0

129400000100

 

 

 

 

241.

Kosový potok

1-10-01-059

26,0

129640000100

po silniční  propustek Mariánské Lázně- Chodová Planá

 

 

 

242.

Úšovický potok

1-10-01-060

10,5

129710000100

 

V

 

 

243.

Úhlavka

1-10-01-089

37,1

130000000100

 

 

 

 

244.

Výrovský potok

1-10-01-110

/111

21,5

130210000100

 

 

 

 

245.

Úterský potok

1-10-01-141

26,0

130460000100

po profil 200 m pod ústím Lomeného potoka

 

 

 

246.

Nezdický potok

1-10-01-142

10,4

130530000100

 

V

 

 

247.

Hadovka

1-10-01-152

20,7

130630000100

 

 

 

 

248.

Vejprnický potok

1-10-01-187

22,0

130980000100

 

 

 

 

249.

Radbuza

1-10-02-001

111,5

131080000100

 

V

 

 

250.

Černý potok

1-10-02-022

14,0

131250000100

po siln. most v Pařezově

 

 

 

251.

Zubřina

1-10-02-044

33,0

131510000100

 

 

 

 

252.

Merklinka

1-10-02-087

23,0

13190000100

po Chlumecký mlýn        v Křenicích

 

 

 

253.

Luční potok

1-10-02-103

15,0

132080000100

 

 

 

 

254.

Úhlava

1-10-03-001

108,7

132140000100

 

V

 

 

255.

Svinský potok

1-10-03-004

4,2

132170000100

 

 

 

 

256.

Zelenský potok

1-10-03-006

7,5

132190000100

 

 

 

 

257.

Lomnička

1-10-03-013

1,4

132260000200

 

H

1,44

IX:17-17/12

258.

Flekovský potok

1-10-03-014

0,1

132270000100

 

H

0,13

IX:12/11-12/12

259.

Chodská Úhlava

1-10-03-017

3,6

132260000100

 

H

1,881,70

IX:15-15/16

IX:16-17

260.

Jelenka

1-10-03-025

7,7

132380000100

po profil 700 m nad mostem v Zahorčicích

 

 

 

261.

Drnový potok

1-10-03-047

7,3

132520000100

po soutok s Mochtínským potokem

 

 

 

262.

Berounka

1-10-04-002

138,8

133030000100

 

V

 

 

263.

Úslava

1-10-05-001

92,3

133060000100

 

 

 

 

264.

Myslívský potok

1-10-05-014

17,8

133190000100

 

 

 

 

265.

Bradava

1-10-05-046

19,3

133510000100

 

V

 

 

266.

Klabava

1-11-01-010

36,5

133740000100

po hranici vojenského újezdu Brdy

V

 

 

267.

Holoubkovský potok

1-11-01-025

10,2

133910000100

od přepadu Holoubkov-ského  rybníka

 

 

 

268.

Třemošná

1-11-01-047

41,9

134150000100

 

 

 

 

269.

Bělá

1-11-01-052

20,7

134200000100

 

 

 

 

270.

Střela

1-11-02-001

97,5

134330000100

 

V

 

 

271.

Manětínský potok

1-11-02-036

22,7

134680000100

 

 

 

 

272.

Mladotický potok

1-11-02-056

15,6

134880000100

 

 

 

 

273.

Kaznějovický potok

1-11-02-070

6,2

135020000100

 

 

 

 

274.

Kralovický potok

1-11-02-078

22,2

135100000100

 

 

 

 

275.

Javornice

1-11-02-101

29,7

135330000100

 

 

 

 

276.

Zbirožský potok

1-11-02-123

29,0

135550000100

 

 

 

 

277.

Rakovnický potok

1-11-03-001

48,4

135870000100

 

 

 

 

278.

Klíčava

1-11-03-045

22,6

136310000100

 

V

 

 

279.

Habrový potok

1-11-03-057

11,6

136430000100

 

 

 

 

280.

Litavka

1-11-04-001

51,3

136510000100

po hranici vojenského újezdu Brdy

V

 

 

281.

Pilský potok

1-11-04-002

2,0

136520000100

po hranici vojenského újezdu Brdy

V

 

 

282.

Obecnický potok

1-11-04-004

4,0

136540000100

po hranici vojenského újezdu Brdy

V

 

 

283.

Příbramský potok

1-11-04-008

4,5

136580000100

po hráz rybníka Nový

 

 

 

284.

Ohrazenický potok

1-11-04-014

7,3

136640000100

 

V

 

 

285.

Červený potok

1-11-04-026

20,5

136760000100

po hranici vojenského újezdu Brdy

 

 

 

286.

Stroupínský potok

1-11-04-043

4,0

136830000100

po přelivný brod             v Hředlích

 

 

 

287.

Suchomastský potok

1-11-04-054

11,0

137040000100

 

 

 

 

288.

Loděnice

1-11-05-005

45,7

137070000100

od hráze r. v Loděnicích

 

 

 

289.

Radotínský potok

1-11-05-049

3,0

137490400100

 

 

 

 

290.

Botič

1-12-01-014

15,3

137630000100

od Dobré Vody             po pramen

 

 

 

291.

Zákolanský potok

1-12-02-028

16,6

138040000100

po most ve Velkých Čičovicích

 

 

 

292.

Rokytka

1-12-01-026

25,0

137750000100

od konce vzdutí Kyjského r. po pramen

 

 

 

293.

Knovízský potok

1-12-02-041

24,5

138230000100

 

 

 

 

294.

Zlonický potok

1-12-02-056

27,1

138380000100

 

 

 

 

295.

Bakovský potok

1-12-02-071

11,9

138310000100

po soutok se Zlonickým potokem

 

 

 

296.

Červený potok

1-12-02-072

24,7

138540000100

 

 

 

 

297.

Vranský potok

1-12-02-082

22,8

138640000100

 

 

 

 

298.

laterální kanál

1-12-03-002

9,7

138810000100

 

 

 

 

299.

Pšovka

1-12-03-004

33,6

138830000100

 

 

 

 

300.

Liběchovka

1-12-03-020

24,4

138990000100

 

 

 

 

301.

Úštěcký potok

1-12-03-044

30,9

139230000100

 

 

 

 

302.

Ohře

1-13-01-001

253,6

139660000100

 

V

 

 

303.

Račí potok

1-13-01-001

1,3

139660000200

 

h

1,10

0,22

II:2/6-3

II:4/3-4/4

304.

Kopřivový potok

1-13-01-001

0,5

139660000500

 

h

0,51

II:4-4/3

305.

Mlýnský potok

1-13-01-001

1,0

139660001500

 

h

1,00

II:6-7

306.

Mezný potok

1-13-01-001

2,2

139660002800

 

h

0,28

1,96

II:15/5-15/8
II:16/1-17/10

307.

Libský potok

1-13-01-002

7,6

139670000100

 

 

 

 

308.

Reslava

1-13-01-007

2,3

139720000100

 

h

2,29

II:22-23

309.

Pomezní potok

1-13-01-007

0,66

139720000200

 

h

0,17

0,16

II:23/1-23/3

III:2/5-2/6

310.

Bučinský potok (Výhledský)

1-13-01-011

2,6

139760000100

 

h

2,57

III:4-4/12

311.

Slatinný potok

1-13-01-015

20,0

139800000100

 

H

0,14

II:8/6-8/8

312.

Hazlovský potok

1-13-01-018

0,1

139830000100

 

H

0,10

XXII:4/19-4/22

313.

Sázek

1-13-01-023

17,3

139880000100

 

H

3,2

0,5

XXI,XXII:22-2

XXII:3/12-3/20

314.

Velkorybnický potok

1-13-01-024

1,7

139890000100

 

H

1,7

XXI:21/5-22

315.

Plesná

1-13-01-035

24,8

140000000100

 

H

0,3

0,5

1,4

XXII:8-8/5

XXII:8/7-8/15

XXII:8/16-9

316.

Starý potok

1-13-01-036

0,55

140010000800

 

H

0,5

0,05

XXII:9-9/7

XXII:9/19-9/21

317.

Černý potok

1-13-01-037

0,7

140020000200

 

H

0,6

0,1

XXI:16/1-16/11

XXI:16/14-17

318.

Rašeliník

1-13-01-038

0,6

140030000200

 

H

0,6

XXI:12/5-12/11

319.

Pstruhový potok

1-13-01-039

4,1

140040000100

 

H

4,1

XXI:4-6/9

320.

Hraniční potok

1-13-01-039

0,2

140040000200

 

H

0,2

XXI:6/11-7

321.

Rokytník

1-13-01-043

0,1

140080000100

 

H

0,11

XXI:10/9-10/11

322.

Rákosina

1-13-01-043

1,5

140080000400

 

H

0,9

0,6

XXI:8/5-8/15

XXI:8/18-8/24

323.

Lubinka

1-13-01-046

12,7

140110000100

 

 

 

 

324.

Odrava

1-13-01-053

20,6

140180000100

 

h

0,67

III:17-17/6

325.

Mikulášský potok

1-13-01-053

0,5

140180000200

 

H

0,51

IV:14-15

326.

Mlýnský potok

1-13-01-054

1,0

140190000100

 

h

0,95

0,05

III:11-11/5

III:11/6-11/7

327.

Tříselný potok

1-13-01-056

2,9

140210000200

 

h

0,99

1,70

III:15/1-16

III:16-17

328.

Mohelský potok

1-13-01-058

0,6

140230000100

 

H

0,25

0,32

III:22-22/3

III:22/13-23

329.

Bílý potok

1-13-01-058

1,4

140230000400

 

h

1,4

III:24/1-2

330.

Malý potok

1-13-01-058

0,7

140230000600

 

h

0,49

0,21

III:21/3-21/7

III:21/8-22

331.

Lipoltovský potok

(Kynžvartský)

1-13-01-067

20,7

140320000100

 

 

 

 

332.

Libocký potok

1-13-01-074

30,3

140390000100

 

V

 

 

333.

Zadní Liboc

1-13-01-077

12,2

140420000100

 

 

 

 

334.

Libava (Velká Libava)

1-13-01-082

22,0

140470000100

 

V

 

 

335.

Malá Libava

1-13-01-083

13,3

140480000100

po levobřežní přítok

 

 

 

336.

Habartovský potok

1-13-01-086

6,6

140510000100

po Částkovský  potok

 

 

 

337.

Tisová

1-13-01-090

6,0

140550000100

 

 

 

 

338.

Svatava

1-13-01-094

29,7

140590000100

 

H

1,5

XIX:13-13/15

339.

Hraničná

1-13-01-095

2,1

140600000800

 

H

2,1

XIX:11/11-12/19

340.

Stříbrný potok

1-13-01-098

11,5

140630000100

 

V

 

 

341.

Rotava

1-13-01-106

12,5

140710000100

 

 

 

 

342.

Bystřina

1-13-01-107

6,5

140720000100

 

V

 

 

343.

Skřiváň

1-13-01-109

11,3

140740000100

 

 

 

 

344.

Hluboký potok

1-13-01-118

4,7

140830000100

 

 

 

 

345.

Lobezský potok

1-13-01-127

12,2

140920000100

po silniční propust          v Podstrání

 

 

 

346.

Stoka

1-13-01-135

11,8

140970000100

po přepad z Dlouhé stoky

 

 

 

347.

Dlouhá stoka

1-13-01-135

21,5

140970000200

 

 

 

 

348.

Chodovský potok

1-13-01-141

20,0

141030000100

po most v Mezihorské

 

 

 

349.

Tatrovický potok

1-13-01-144

9,4

141050100100

 

 

 

 

350.

Vlčí potok

1-13-01-148

11,6

141080000100

 

 

 

 

351.

Rolava

1-13-01-153

36,0

141130000100

 

V

 

 

352.

Černá voda

(Slatinný potok)

1-13-01-156

9,2

141160000100

 

 

 

 

353.

Limnice

1-13-01-164

6,0

141240000100

 

 

 

 

354.

Teplá

1-13-02-001

64,4

141270000100

 

V

 

 

355.

Pramenský potok

1-13-02-006

16,1

141320000100

 

 

 

 

356.

Mnichovský potok

1-13-02-007

10,4

141330000100

 

 

 

 

357.

Otročínský potok

(Debrný)

1-13-02-012

5,5

141360000100

po jez u železniční zastávky Otročín

 

 

 

358.

Dolský potok

1-13-02-018

8,3

141440000100

po Dlouhou stoku

 

 

 

359.

Lomnický potok

1-13-02-022

26,7

141480000100

 

V

 

 

360.

Žalmanovský potok

1-13-02-025

7,2

141510000100

 

 

 

 

361.

Javorná

1-13-02-027

6,4

141530000100

 

 

 

 

362.

Dražovský potok

1-13-02-029

8,9

141550000100

 

 

 

 

363.

Vitický potok

1-13-02-035

17,1

141610000100

 

 

 

 

364.

Lužecký potok

1-13-02-036

5,6

141620000100

 

 

 

 

365.

Lomnice

1-13-02-047

10,0

141730000100

 

 

 

 

366.

Bystřice

1-13-02-057

27,8

141830000100

 

V

 

 

367.

Eliášův potok

1-13-02-060

9,2

141860000100

 

V

 

 

368.

Jáchymovský potok

1-13-02-066

10,3

141920000100

po výtok z Městského   rybníka

 

 

 

369.

Plavenský potok

1-13-02-077

9,1

142030000100

 

V

 

 

370.

Hučivý potok

1-13-02-089

7,5

142150000100

 

 

 

 

371.

Podmileský potok

1-13-02-099/3

3,2

142250000100

k přeložce Hradišťského potoka

 

 

 

372.

Hradišťský potok

1-13-02-099/2

3,4

142250100100

od přivaděče Ohře – Bílina po úpravnu vody Hradiště

 

 

 

373.

Prunéřovský potok

1-13-02-109

24,1

142330200100

 

 

 

 

374.

Liboc

1-13-03-003

26,1

142400000100

od ústí po vojenský prostor

 

 

 

375.

Leska

1-13-03-026

1,9

142470000100

od ústí po zaústění Doláneckého potoka

 

 

 

376.

Dolánecký potok

1-13-03-021

21,9

142560000100

 

 

 

 

377.

Hutná I

1-13-03-037

15,4

142680000100

po Březno u Chomutova

 

 

 

378.

Blšanka

1-13-03-043

46,6

142780000100

 

 

 

 

379.

Sádecký potok

1-13-03-085

8,1

143180000100

 

 

 

 

380.

Chomutovka

1-13-03-106

47,1

143390000100

 

V

 

 

381.

Kamenička

1-13-03-108

7,9

143410000100

 

V

 

 

382.

Křímovský potok

1-13-03-111

6,4

143440000100

 

V

 

 

383.

Hačka

1-13-03-115/1

10,4

143480000100

 

 

 

 

384.

Hutná II

1-13-03-115/2

13,2

143480100100

od pramene po přivaděč Ohře-Bílina

 

 

 

385.

Čepel

1-13-04-065

6,4

143870000100

po silniční most              v Podluskách

 

 

 

386.

Bílina

1-14-01-001

81,4

144190000100

 

V

 

 

387.

Malá voda

1-14-01-002

5,7

144200000100

 

 

 

 

388.

Přivaděč Ohře–Bílina (POB)

1-14-01-003/2

33,8

144210100100

 

 

 

 

389.

Lužec  (Nivský potok)

1-14-01-006

11,1

144220200100

od pramene po přivaděč Ohře-Bílina - převod vody do vodár. nádrže

V

 

 

390.

Kundratický potok

1-14-01-008/2

6,0

144220500100

 

V

 

 

391.

Vesnický potok (Mořicův)

1-14-01-009

4,7

144220700100

 

 

 

 

392.

Hutní potok I

1-14-01-011

4,9

144221000200

po vodní dílo Zaječice

 

 

 

393.

Hutní potok II

1-14-01-013

1,1

144221100100

po přivaděč vody Nechranice

 

 

 

394.

Loupnice

1-14-01-016

13,0

144221300100

 

V

 

 

395.

Jiřetínský potok

1-14-01-017/1

7,3

144221400100

 

 

 

 

396.

Bílý potok

1-14-01-020

15,5

144230000100

 

V

 

 

397.

Zálužský potok

1-14-01-022

2,7

144240100200

po hráz nádrže Rudý sever

 

 

 

398.

Srpina

1-14-01-026

25,5

144240500100

 

 

 

 

399.

Počeradský potok

1-14-01-035

9,2

144260000100

 

 

 

 

400.

Bouřlivec

1-14-01-056

16,9

144470000100

 

 

 

 

401.

Loučenský potok

1-14-01-061/1

14,2

144500200100

 

 

 

 

402.

Radčický potok II,

včetně přeložky

1-14-01-061/2

7,9

144500300100

 

 

 

 

403.

Bystřice

(Teplický potok)

1-14-01-073

19,0

144560000100

 

 

 

 

404.

Ždírnický potok

1-14-01-095

9,5

144760000100

po soutok s Telnickým p.

 

 

 

405.

Zalužanský potok včetně přeložky

1-14-01-097/2

5,1

144790200100

od ústí po propust silnice  1/13

 

 

 

406.

Modlanský potok,

včetně přeložky

1-14-01-097/3

2,0

144790300100

od ústí po propust silnice 1/13

 

 

 

407.

Klíšský potok

1-14-01-103

14,3

144860000100

 

 

 

 

408.

Jílovský potok

1-14-02-026/1

20,2

145160000100

 

 

 

 

409.

Ploučnice

1-14-03-001

101,1

14522000100

 

 

 

 

410.

Ještědský potok

1-14-03-005

18,9

145220400100

 

 

 

 

411.

Panenský potok

1-14-03-015

29,7

145250000100

 

 

 

 

412.

Svitavka

1-14-03-038

36,6

145480000100

 

 

 

 

413.

Hamerský potok

1-14-03-042

9,5

145520000100

 

V

 

 

414.

Šporka

1-14-03-055

22,9

145650000100

 

 

 

 

415.

Robečský potok

1-14-03-067

15,8

145730000100

po Máchovo jezero

 

 

 

416.

Bobří potok

1-14-03-070

10,0

145800000100

od ústí po Stvolínky

 

 

 

417.

Bystrá

1-14-03-097

18,9

146070000100

 

 

 

 

418.

Klopotský potok

1-14-04-008

3,2

146200000100

 

H

 

 

419.

Kamenice

1-14-05-001

38,5

146260000100

 

 

 

 

420.

Šenovský potok

1-14-05-005

4,2

146300000100

 

 

 

 

421.

Chřibská Kamenice

1-14-05-014

23,0

146390000100

 

V

 

 

422.

Křinice

1-15-01-001

8,9

146540000100

 

H

8,9

VI,VII:23-3

423.

Bílý potok

1-15-01-006

2,9

146590000100

 

H

2,9

VI:20-23

424.

Strouha

1-15-01-008

0,7

146610000100

 

H

0,7

VI:18/2-18/25

425.

Hraniční potok

1-15-01-019

0,2

146720000200

 

H

0,2

VI:16/6-16/15

426.

Tomášovský potok

1-15-01-019

0,7

146720001100

 

H

0,7

VI:10/3-11

427.

Vilémovský potok

(Poustevenský)

1-15-01-020

11,5

146730000100

 

H

2,7

V,VI:18-24/3

428.

Velkošenovský potok

1-15-01-021

4,2

146740000100

 

 

 

 

429.

Liščí potok

1-15-01-023

7,5

146760000100

 

 

 

 

430.

Mikulášovický potok

1-15-01-025

7,2

146780000100

 

 

 

 

431.

Hraniční potok

1-15-01-026/1

0,4

146790001400

 

H

0,4

VI:4/24-5/9

432.

Luční potok

1-15-01-027

10,4

146800000100

od ústí po státní hranici

H

0,3

V:5/2-5/18

433.

Severní potok

1-15-01-028

0,8

146810000600

 

H

0,8

V:2-2/37

434.

Spréva

1-15-01-035

2,8

146880000100

 

H

1,9

0,9

III:10-12

IV:3/19-3/32

435.

Jiříkovský potok

1-15-01-038

7,0

146910000100

 

H

0,1

III:18/19-18/22

436.

Rožanský potok

1-15-01-046

8,7

146990000100

 

H

0,1

IV:12/15-12/18

437.

Dřevíč

1-15-01-050

0,2

147030001400

 

H

0,2

IV:16-16/5

438.

Sporný potok

1-15-02-012

0,3

147180000100

 

H

0,3

VIII:12/9-13

439.

Rychnovský potok

1-15-02-013

1,4

147190000100

 

H

1,4

VIII:13-14/24

440.

Studniční potok

1-15-02-015

0,5

147210000100

 

H

0,5

VIII:11/4-11/23

441.

Rybný potok

(Gottleuba)

1-15-02-020

6,9

147260000100

 

H

1,4

IX:9-10

442.

Bezejmenný tok

1-15-02-020

0,2

147260001900

 

H

0,2

IX:14-14/6

443.

Hraniční potok

1-15-02-021

3,3

147270000100

 

H

3,3

IX:10-13

444.

Olšový potok

1-15-02-024

2,1

147300000100

 

H

2,1

VIII:24-26

445.

Petrovický potok

1-15-02-026

0,4

147320000100

 

H

0,4

VIII:26-26/8

446.

Hraniční potok

1-15-02-026

0,7

147320000800

 

H

0,5

0,2

VIII:26/8-26/18

IX:2/1-2/9

447.

Slatina

1-15-02-027/1

0,4

147330000100

 

H

0,4

IX:6-6/15

448.

Hraniční potok

1-15-02-027/2

0,9

147330100800

 

H

0,9

IX:6/15-6/55

449.

Mohelnice

1-15-02-029

5,1

147350000100

 

H

5,1

X:3-8/11

450.

Černý potok

1-15-02-030

2,4

147360000100

 

H

2,4

IX:15-17

451.

Bezejmenný tok

1-15-02-032

0,5

147380000200

 

H

0,5

X:11/26-12

452.

Divoká Bystřice

1-15-02-033

1,0

147390000100

 

H

1,0

X:18-19

453.

Hraniční potok

1-15-02-033

1,8

147390004000

 

H

1,8

X:19-20/25

454.

Rašelinový potok

1-15-02-034

2,0

147390100100

 

H

2,0

X:17-18

455.

Moldavský potok

1-15-03-001

0,8

147400000100

 

H

0,8

XI:7-8

456.

Jelení potok

1-15-03-001

5,5

147400002000

 

H

4,5

1,0

XI:2/4-6/8

XI:6/11-7

457.

Hraniční potok

1-15-03-003

0,2

147420000200

 

H

0,2

XI:8-8/6

458.

Polava

1-15-03-004

18,4

147430000100

 

h

18,4

XV,XVI:13-13

459.

Přísečnice

1-15-03-011

14,7

147500000100

 

V

 

 

460.

Kamenička

1-15-03-017

2,8

147560001800

 

h

2,8

XV:2-3

461.

Černá voda

(Černý potok)

1-15-03-019

16,9

147580000100

 

V

 

 

462.

Flájský potok

1-15-03-023

19,0

147620000100

 

V, H

1,5

2,0

XII:1-2

XIII:7-8

463.

Bystrý potok

1-15-03-030

5,1

147690000100

 

H

1,8

3,3

XI:11/5-12/22

XI:12/26-15/28

464.

Pstružný potok

1-15-03-032

3,4

147710000100

 

h

3,4

XII:2-4

465.

Hraniční potok

1-15-03-032

0,5

147710000510

 

h

0,5

XII:4-4/10

466.

Svídnice

1-15-03-034

18,9

147730000100

 

H

18,7

XII,XIII:10-7

467.

Stříbrný potok

1-15-03-034

0,2

147730000120

 

h

0,2

XII:8/14-8/19

468.

Ztracený potok

1-15-03-034

0,3

147730000140

 

h

0,3

XII:8/14-8/19

469.

Načetínský potok

1-15-03-042

17,9

147810000100

 

 h

15,3

XIII,XIV:8/2-4

470.

Bezejmenný potok

1-15-03-043

0,4

147910000600

 

H

0,4

XIV:6/11-7

471.

Telčský potok (Rudolický)

1-15-03-046

9,6

147850000100

 

 

 

 

472.

Černá

1-15-03-048

15,7

147870000100

 

h

15,7

XIV,XV:8-1/1

473.

Lesní potok

1-15-03-052

0,9

147910000100

 

h

0,9

XIV:7-8

474.

Černá

1-15-04-004

15,7

147950000100

 

V

 

 

475.

Blatenský potok

1-15-04-010

0,7

148010000100

 

h

0,7

XVIII:2/1-3

476.

Hraniční potok

1-15-04-011

0,3

148020000100

 

h

0,3

XVIII:3-3/3

477.

Smolný potok

1-15-04-011

3,0

148020000200

 

h

3,0

XVIII:3/3-3/40

478.

Polavský potok

1-15-04-015

0,7

148060000100

 

h

0,7

XVII:10-10/10

479.

Zlatý potok

1-15-04-016

0,01

148070000100

 

h

0,01

XVII:10-10/1

480.

Komáří potok

1-15-04-017

3,5

148080000200

 

h

3,1

0,4

XVII:10/10-15

XVII:15/5-15/9

481.

Hraniční potok

1-15-05-001

1,0

148090000100

 

h

1,04

I:13/1-13/8

482.

Pekelský potok

1-15-05-003

1,8

148110000100

 

h

1,82

I:7/2-8

483.

Újezdský potok

1-15-05-004

1,6

148120000100

 

h

1,62

I:9-10

484.

Rokytnice

1-15-05-005

12,1

148130000100

 

V, H

0,49

0,91

1,59

I:1/1-1/4

I:2-2/3

I:2/5-3

485.

Lužní potok

1-15-05-006

5,2

148140000100

 

h

5,19

I:3-5

486.

Bystřina

1-15-05-009

5,8

148170000100

 

h

0,6

4,0

1,2

XXIII:12/2-12/7

XXIII:12/8-13/9

XXIII:13/10-15

487.

Brodivý potok

1-15-05-009

0,4

148170000800

 

h

0,4

XXIII:15/3-15/8

488.

Lesní potok

1-15-05-011

0,3

148190000200

 

h

0,3

XXIII:17/2-17/4

489.

Bílý Halštrov

1-15-05-012

11,4

148200000100

 

 

 

 

490.

Hraniční potok

1-15-05-014

0,8

148220000400

 

h

0,8

XXII:13/37-15/5

491.

Kuželka

1-15-05-019

0,2

148270000200

 

h

0,2

XX:6/5-6/9

492.

Hranický potok

1-15-05-020

0,3

148280000100

 

h

0,3

XXIII:8/10-8/15

493.

Zelený potok

1-15-05-020

1,0

148280000600

 

h

0,8

0,2

XXIII:7/4-7/14

XXIII:7/16-7/18

494.

Lužní potok

1-15-05-021

0,01

148290000900

 

h

0,01

XXIII:10/12-10/13

495.

Odra

2-01-01-028

101,4

200010000100

po přítok Budišovky

H

4,22

3,35

II:II/1-4/1

II:II/5-II/9

496.

Budišovka

2-01-01-025

19,3

200250000100

 

 

 

 

497.

Luha

2-01-01-063

3,9

200500000100

po Rybník

 

 

 

498.

Jičínka

2-01-01-075

10,4

200680000100

po Zrzávku

 

 

 

499.

Husí potok

2-01-01-081

27,3

200800000100

 

 

 

 

500.

Sedlnice

2-01-01-113

23,7

201070000100

 

 

 

 

501.

Bílovka

2-01-01-115

23,7

201090000100

 

 

 

 

502.

Sezina

2-01-01-118

20,2

201120000100

 

 

 

 

503.

Lubina

2-01-01-131

28,7

201190000100

po Lomnou

 

 

 

504.

Ondřejnice

2-01-01-147

19,1

201410000100

po most ve Sklenově

 

 

 

505.

Porubka

2-01-01-159

6,9

201500000100

po koupaliště Poruba

 

 

 

506.

Střední Opava

2-02-01-010

0,9

201570000100

po Bílou Opavu

 

 

 

507.

Opava

2-02-01-011

50,5

201640000100

po soutok Střední           a Černé Opavy

H

5,12

15,8

II:II/71-II/76

II:80/7-90/1

508.

Opavice

2-02-01-038

26,7

201910000100

po most ve Spáleném

H

2,73

6,95

II:II/95-96/8

97/3-II/102

509.

Čižina

2-02-01-071

14,5

202200000100

po Tetřevský potok

 

 

 

510.

Radynka

2-02-01-084

0,6

202370000310

levobřežní přítok Opavy

H

0,58

II:II/70-II/71

511.

Moravice

2-02-02-007

91,2

202450000100

po Bělokamenný potok

V

 

 

512.

Podolský potok

2-02-02-018

6,2

202560000100

po most v Rýmařově

 

 

 

513.

Černý potok

2-02-02-036

20,2

202800000100

 

 

 

 

514.

Lobník

2-02-02-060

16,1

203040000100

 

 

 

 

515.

Hvozdnice

2-02-02-178

36,2

203220000100

 

 

 

 

516.

Bílá  Ostravice

2-03-01-001

9,9

203720000100

 

 

 

 

517.

Černá Ostravice

2-03-01-006

9,1

203770000100

 

 

 

 

518.

Ostravice

2-03-01-007

54,2

203780000100

po soutok Černé            a Bílé Ostravice

V

 

 

519.

Řečice

2-03-01-012

6,0

203830000100

 

 

 

 

520.

Morávka

2-03-01-034

29,2

204030000100

 

V

 

 

521.

Skalka

2-03-01-037

7,7

204060000100

 

 

 

 

522.

Slavíč

2-03-01-041

5,8

204100000100

 

 

 

 

523.

Mohelnice

2-03-01-047

13,0

204160000100

 

 

 

 

524.

Olešná

2-03-01-058

21,3

204270000100

 

 

 

 

525.

Lučina

2-03-01-062

37,7

204310000100

 

 

 

 

526.

Orlovská Stružka

2-03-02-006

14,1

204580000100

po hráz odkaliště nádrže dolu Lazy

 

 

 

527.

Bezejmenný tok

2-03-02-010

1,7

204620000400

 

H

1,73

II:9/3-II/11

528.

Olše

2-03-03-001

72,7

204720000100

 

H

0,37

14,5

4,18

5,80

I:I/15-I/16

I:I/81-I/108

I:I/161-I/167

I:I/173-II/1

529.

Oleška

2-03-03-001

2,0

204720002100

 

H

2,01

I:I/12-I/15

530.

Bystrý potok

2-03-03-002

3,8

204730000100

 

H

0,48

I:21/1-I/22

531.

Lomná

2-03-03-008

17,5

204790000100

 

 

 

 

532.

Líštnice

2-03-03-030

0,5

205010000100

 

H

0,50

I:I/58-I/59

533.

Tyra

2-03-03-032

13,1

205030000100

 

V

 

 

534.

Ropičanka

2-03-03-040

8,1

205080000100

po jez Smilovice

 

 

 

535.

Stonávka

2-03-03-052

33,2

205200000100

 

 

 

 

536.

Petrůvka

2-03-03-068

14,3

205360000100

 

H

7,86

I:I/153-I/161

537.

Pština

2-04-01-003

2,4

205410000100

 

H

0,86

0,40

0,91

0,24

II:II/43-II/44

II:51/11-51/15

II:51/15-II/52

II:52/2-52/3

538.

Rudník

2-04-01-004

1,2

205430000100

 

H

0,28

0,91

II:II/42-42/3

II:52/10-52/18

539.

Oldřišovský potok

2-04-01-011

3,8

205460000100

dolní úsek po st. hranici

H

0,53

II:II/36-36/2

II:37/4-37/7

540.

Bezejmenný tok

2-04-01-010

0,04

205490000210

 

H

0,04

II:56/1-56/2

541.

Bezejmenný tok

2-04-01-011

0,2

205460001000

levobřežní přítok Oldřišovského potoka

H

0,20

II:36/2-36/4

542.

Bezejmenný tok

2-04-01-011

0,27

205460000200

pravobřežní přítok Oldřišovského potoka

H

0,27

II:37/7-37/9

543.

Strahovický potok

2-04-01-012

1,17

205510000100

pravobřežní přítok Oldřišovského potoka

H

1,17

II:II/35-II/36

544.

Bezejmenný tok

2-04-01-016

0,52

205550000100

 

H

0,52

II:26/3-26/6

545.

Doubravka

2-04-01-017

1,1

205560000100

 

H

0,42

0,72

II:II/22-22/5

II/23-II/24

546.

Bezejmenný tok

2-04-01-017

0,23

205560003200

pravob.přítok Doubravky

H

0,23

II:21/12-II/22

547.

Bezejmenný tok

2-04-01-017

0,71

205560003200

levob. přítok Doubravky

H

0,71

II:22/7-II/23

548.

Osoblaha

2-04-02-005

19,0

205580000100

po Mušlov

 

 

 

549.

Trója (Hrozová)

2-04-02-014

12,6

205710000100

 

H

12,6

II: II/104-111/10

550.

Bezejmenný tok

2-04-02-014

0,58

205710002800

pravobřežní přítok Tróji

H

0,58

II:103/17-II/104

551.

Pomezní potok

2-04-02-017

0,7

205740000400

 

H

0,70

II:119/4-119/9

552.

Zlatý potok

2-04-02-022

2,8

205770000100

po Černý potok

 

 

 

553.

Bezejmenný tok

2-04-02-023

0,1

205800002000

 

H

0,10

II:II/143—143/3

554.

Hraniční potok

2-04-02-023

3,3

205800003200

 

H

3,32

II:134/18-136/9

555.

Bezejmenný tok

2-04-02-023

0,30

205800003900

 

H

0,30

II:136/9-136/14

556.

Bezejmenný tok

2-04-02-023

2,3

205800004100

 

H

2,33

II:133/25-134/15

557.

Prudník

2-04-02-024

4,6

205810000100

 

 

 

 

558.

Sádecký potok

2-04-02-025

1,6

205820000100

 

H

0,08

1,52

II:128/4-128/5

II:129/13-130/12

559.

Bezejmenný tok

2-04-02-025

0,14

205820000510

 

H

0,14

II:130/12-130/16

560.

Bezejmenný tok

2-04-02-027

0,04

205840000200

pravobř.přítok Osoblahy

H

0,04

II:123/13-123/14

561.

Bezejmenný tok (Pavlovický potok)

2-04-02-028

3,1

205850000100

 

H

3,1

II:124/1-124/23

562.

Stěnava

2-04-03-001

20,2

205860000100

 

 

 

 

563.

Lipový potok (potok nad Vernéřovicemi)

2-04-03-001

2,0

205860000110

 

H

1,88

III:III/227-228/14

564.

Starostínský potok

2-04-03-002

1,0

205870000200

 

H

0,52

III:III/223-223/7

565.

Božanovský potok

2-04-03-023

9,0

206060000100

 

H

2,25

III:III/188-188/20

566.

Vojtovický potok

2-04-04-026

0,37

206390000100

 

H

0,37

II:185/12-185/17

567.

Vidnávka

2-04-04-035

25,9

206480000100

 

 

 

 

568.

Černý potok

2-04-04-056

3,0

206580000100

po Červený potok

 

 

 

569.

Bělá

2-04-04-067

26,1

206730000100

po Červenohorský potok

 

 

 

570.

Staříč

2-04-04-086

8,5

206920000100

po Ramzovský potok

 

 

 

571.

Olešnice

2-04-04-092

3,5

207020000100

 

H

3,49

II:155/3-II/158

572.

Kolnovický potok

2-04-04-096

0,11

207060000100

 

H

0,11

II:164/6-164/7

573.

Hraniční přítok zprava - příkop

2-04-05-001

0,9

 207120001400

 

H

0,9

IV:6-6/15

574.

Hraniční přítok zleva - příkop

2-04-05-002

1,6

 207130000200

 

H

1,59

IV:6/15-8/4

575.

Černý potok

2-04-05-003

6,5

207140000100

 

H

2,47

IV:4/1- IV/6

576.

Hraniční potok- bezejmenný potok

2-04-05-005

0,5

207160000200

 

H

0,52

III:III/265-265/8

577.

Jindřichovický potok

2-04-06-004

11,3

207200000100

 

H

2,74

IV:77/6-79/13

578.

Lužický potok- od Rapické hory

2-04-06-001

1,8

207170000100

 

H

1,77

IV:IV/66-67/12

579.

Bezejmenný potok (Hraniční potok- Srbská)

2-04-06-004

3,2

207200005900

 

H

2,02

IV:IV/81-82/11

580.

Lužická Nisa

2-04-07-001

52,7

207220000100

 

H

1,4

I:I/1-3

581.

Mšenský potok

2-04-07-004

4,3

207250000100

 

 

 

 

582.

Bílá Nisa (Rýnovická)

2-04-07-006

11,2

207270000100

 

 

 

 

583.

Slunný potok

2-04-07-012

4,5

207330000100

 

 

 

 

584.

Spojovací potok

2-04-07-015

1,9

207360000500

 

 

 

 

585.

Harcovský potok

2-04-07-014

8,3

207350000100

 

 

 

 

586.

Janovodolský potok

2-04-07-015

6,8

207360000200

 

 

 

 

587.

Černá Nisa

2-04-07-016

14,6

207370000100

 

 

 

 

588.

Jeřice

2-04-07-024

16,4

207450000100

po okraj lesa nad osadou Na Pilách

 

 

 

589.

Fojtka

2-04-07-027

5,4

207480000100

 

 

 

 

590.

Albrechtický potok

2-04-07-029

3,5

207500000100

 

 

 

 

591.

Bílý potok

2-04-07-037

2,0

207580003000

 

H

2,0

I:5-6/15

592.

Oldřichovský potok (Lubota)

2-04-07-038

4,2

207590000100

 

H

3,48

IV:IV/143-ČR,PR,SRN

593.

Mandava

2-04-08-001

10,5

207600000100

po železniční propustek

H

0,04

II:28/40-28/42

594.

Bezejmenný tok

2-04-08-003

0,04

207620000800

 

H

0,04

II:28/38-28/40

595.

Hraniční potok

2-04-08-003

1,2

207620000600

 

H

1,24

II,III:28/45-3

596.

Zlatý potok

2-04-08-005

1,3

207640000200

 

H

0,20

1,10

II:23/5-23/12

II:24/4-25

597.

Lužnička

2-04-08-006

7,8

207650000100

po Rybnišťský rybník

 

 

 

598.

Oleška

2-04-09-002

10,5

207720000100

 

H

0,11

IV:129/1-129/4

599.

Smědá

2-04-10-001

46,5

207790000100

 

V, H

2,43

IV:105/8-106/3

600.

Lomnice

2-04-10-016

16,4

207940000100

 

 

 

 

601.

Řasnice

2-04-10-020

18,1

207980000100

 

V

 

 

602.

Višňovský potok

2-04-10-022

1,6

208000000100

 

H

0,90

IV:IV/118-IV/119

603.

Bezejmenný potok - potok od hranice

2-04-10-029

1,4

 208070004500

 

H

0,17

IV:IV/105-105/3

604.

Saňský potok- Potok od Saně

2-04-10-029

5,0

 208070001000

 

H

2,07

IV:IV/115-IV/116

605.

Boreček

2-04-10-030/1

4,1

208080000100

 

H

0,70

IV:IV/107-107/12

606.

Javornický potok -Hraniční potok

2-04-10-030/1

1,6

208080000800

 

H

1,02

IV:107/12-108/18

607.

Bezejmenný potok - potok z Polska

2-04-10-030/1

0,3

208080001000

 

H

0,33

IV:106/3-106/11

608.

Kočičí potok

2-04-10-031

11,8

208090000100

 

H

7,84

0,81

0,23

1,36

0,32

0,29

IV:93/14-98/7

IV:98/11-IV/99
IV:99/14-99/25
IV:99/28-IV/101
IV:101/5-101/11

IV:102/13-102/20

609.

Bezejmenný potok

2-04-10-032

0,25

208100000200

 

H

0,14

IV:102/22-102/25

610.

Červená voda (Potok souběžný se státní hranicí)

2-04-10-034

2,7

208120000400

 

H

0,05

IV:91/8-91/10

611.

Bezejmenný potok

2-04-10-034

0,30

208120000400

 

H

0,05

IV:91/10-91/11

612.

Železný potok

4-01-02-018

0,1

400220000100

 

H

0,08

VI:20/8-20/10

613.

Nivní potok

4-01-02-022

0,6

400190000100

 

H

0,59

VI:11-12

614.

Hraniční potok

4-01-02-025

12,1

400290000100

 

H

6,31

0,38

5,38

V,VI:28-VI/1

VI:VI/1-2/3

VI:2/8-6

615.

Celní potok

4-01-02-029

0,1

400310000100

 

H

0,13

V:19/12-19/16

616.

Potůček

4-01-02-031

0,7

400350000200

 

H

0,69

V:19/16-21/9

617.

Havraní potok

4-01-02-034

2,0

400380000100

 

H

0,61

1,40

V:15-15/9

V:15/9-17

618.

Kamenný potok

4-01-03-011

2,2

400510000100

 

H

2,21

VII:17/3-18

619.

Černice

4-01-03-013

7,3

400530000100

 

H

3,09

4,24

VII:8-10/6

VII:10/6-14

620.

Šedý potok

4-01-03-014

1,9

400540000100

 

H

1,91

VII:14-15

621.

Grádelský potok  (do Řezné)

4-02-01-001

3,0

400560002200

 

V

 

 

622.

Kouba

4-02-02-005

2,8

400680000100

 

H

2,78

IX:3-4

623.

Černý potok

4-02-02-005

0,8